2010-04-05

Pinsamt, påven

Katolska kyrkan har under rätt lång tid plågats av ett stort antal pedofil-skandaler, där präster förgripit sig på barn. Det har ifrågasatts hur mycket påven själv kände till om detta, och vilka åtgärder han vidtagit när han först fick kännedom om problemen på den tid han var kardinal i Tyskland.

Påven har nu hållit sitt påsktal urbi et orbi, där han inte med ett ord ska ha berört skandalerna, vilket väckt viss uppståndelse. En kardinal sade till och med i ett för-tal att Gud inte "låter sig påverkas av stundens pladder".

Påven pladdrar.

Vad påven säger och inte säger är naturligtvis ingen slump. Urbi et orbi är inget som Benedikt XVI svänger ihop på en kafferast. Det som sägs i talet måste således tillmätas en rätt stor betydelse. Nu valde påven att inte fördöma, kritisera, anmärka på, reflektera över eller ens att nämna de många pedofilavslöjandena. Om det handlar om förnekelse, att han inte tycker problemen är nämnvärda eller om han helt enkelt anser saken utagerad kan man bara spekulera i.

Jag känner inte till omfattningen av pedofilhärvorna. Förhoppningsvis är det bara ett litet fåtal av katolska kyrkans tusentals präster som är inblandade. Men ändå. Prästerna har en stark maktposition i förhållande till barnen och katolska kyrkan är en moralisk auktoritet i många samhällen. Därför är det särskilt viktigt att kyrkan sätter ner foten i den här frågan och är tydlig med att övergreppen inte kan tolereras. Kyrkan måste stå bakom offren, inte förövarna. Det är pinsamt att påven inte tog chansen att klargöra detta.

Uppdatering 10 april: Nya uppgifter (DN, SvD) talar för att påven personligen agerat för att skydda en sexdömd präst. Det förklarar möjligen att påven valde att förbigå skandalerna med tystnad i sitt påsktal, men det gör inte tystnaden mindre pinsam.

Läs andra om påven, katolska kyrkan, pedofilskandaler, Benedikt XVI

4 kommentarer:

Mill sa...

Vad får dig att tro att kyrkan står bakom förövarna? Får den inte försvara sig mot kristofoba anklagelser? Mot lögner? Är det samma sak som att försvara förövarna?

Jesper Svensson sa...

Vad jag menade var att det är viktigt att kyrkan gör tydligt att man står bakom offren, inte förövarna. Genom att påven nu valde att inte beröra pedofilskandalerna skickar han otydliga signaler i det här avseendet, vilket är olyckligt.

Självklart har kyrkan rätt att försvara sig mot anklagelser. Men inte heller det har ju påven gjort eftersom han inte nämnt den här frågan. Påven har ju bara tigit still.

Anonym sa...

Varför är det så viktigt att påpeka att förrövaren är präst. Det vore ärligare att skriva att han var homosexuell. Men detta tillåter kanske inte pk-hbt-Sverige?
Vi måste vara ärliga och inte hänga ut en grupp som pedofiler, när det egentligen är bland andra grupper som vi i första hand bör vara uppmärksamma.

Jesper Svensson sa...

Anonym 18:45 - På dig låter det som att det var ett enskilt fall. I själva verket är det ju ett stort antal funktionärer inom katolska kyrkan som gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp mot barn. Att en del av förövarna varit präster är värt att nämna, dels eftersom de befinner sig i en alldeles särskild maktställning, dels eftersom de av många förväntas stå för en hög moral.

Förövarnas sexuella läggning tycker jag däremot är ointressant. Ett sexuellt övergrepp blir väl varken mer eller mindre allvarligt beroende på förövarens sexuella läggning?