2007-03-31

Påfyllning i ordförrådet, del VI

Det var ett tag sen ordförrådet fylldes på, nu är det dags igen; denna gång med ett ord som jag i och för sig med lite fantasi borde kunnat lista ut innebörden av. I en artikel om engelsmännens germanofobi (SvD, 31 mars) skriver Martin Lagerholm:
Ja, i vad bottnar egentligen engelsmännens fortstatt emfatiska behov av att spela på krigssträngarna så fort minsta lilla tyskankutna tillfälle ges?
Den enkla sanningnen är att emfatisk helt enkelt är en adjektivisering av emfas; något som är emfatiskt präglas således av eftertryck eller stark betoning.

Inga kommentarer: