2007-03-01

Påfyllning i ordförrådet, del V

Först lite intressant sidoinformation: Uttrycket "tredje världen" grundar sig på en felöversättning! I boken Jordens fördömda skrev författaren Frantz Fanon egentligen tiers monde, vilket betyder "en tredjedel av världen". Dock tycks det inte ha funnits någon smidig översättning på detta till engelska och tyska, varför man helt enkelt låtsades att Fanon skrivit troisième i stället.

Nu till ordförrådet: Frantz Fanons bok har, enligt SvD:s recensent,
apostroferats som en manual för den socialistiska revolutionen i den så kallade tredje världen, och den har uppfattats som en plaidoyer för revolutionär terror.
Plaidoyer? Playboy var den närmaste matchningen i mitt ordförråd, men det är förstås fel. Nej, det fick bli att konsultera ordboken där upplysningen fanns: en plaidoyer är helt enkelt en försvarsskrift eller ett försvarstal.

Inga kommentarer: