2006-11-18

Han har inte varit skicklig

Utrikesminister Bildt tvekar om att ge Lars Danielsson någon utav de prestigefyllda ambassadörstjänster som han sökt. Statsminister Reinfeldt tycker inte att det finns någon anledning att ifrågasätta om Danielsson kan behålla sitt nuvarande jobb (en tjänst i UD).

Jag tycker det finns all anledning för Alliansregeringen att ta till sig Carl Bildts kritiska förhållningssätt. Lars Danielssons agerande i efterdyningarna av tsunamikatastrofen lämnar en hel del i övrigt att önska. Han har uppenbarligen ljugit om sina förehavanden på annandagen för Hirschfelts flodvågskommission. Oavsett om anledningen för detta varit att rädda sitt eget skinn eller att skydda sina överordnade (dåvarande statsministern Persson et consortes) så är det uppenbart att Danielsson i vart fall inte sätter sina uppdragsgivares - medborgarnas - intressen i främsta rummet.

Vid tillsättande av statliga tjänster ska avseende endast fästas vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Detta uttrycks tydligt i regeringsformen (11 kap. 9 §). Socialdemokratin har under Göran Perssons egid gjort grovt våld på vår konstitution, när man låtit partibok gå före grundlagen. Alliansen gick till val bl.a. på att reformera utnämningsförfarandet. Ett sätt att visa att man menar allvar med detta vore att inte gå Lars Danielssons önskemål till mötes - med hänvisning till att han inte i sitt tidigare värv agerat förtjänstfullt och skickligt.

2 kommentarer:

Petter Envall sa...

Alternativt så går man Danielsson tillmötes genom att skicka honom honom til något mindre eftertraktat ställe, företrädelsevis så långt från Sverige som möjligt. Efter några år i Namibia eller Eritrea kanske han har skaffat sig en nyfunnen respekt för såväl människor som förtroendeuppdrag i största allmänhet! Vads säger du om den lösningen...?;)

Jesper Svensson sa...

Jag säger att du kanske borde fundera på varför Thomson skickade dig till ett ställe som ligger så långt från Sverige som möjligt ;-)