2006-11-06

En katastrof var nära

En diskret placerad (betydligt intressantare var tydligen nyheten att George W. Bush varit och hälsat på en kongressledamot som varit otrogen) TT-notis i dagens SvD fick mig att haja till; "Europa nära mörkläggas" var rubriken. Orsaken till elhaveriet tycks ha varit att en högspänningsledning avsiktligt kopplats ifrån, och nätet därmed blivit överbelastat med förödande dominoeffekt som följd.

Strömavbrottet visar på det moderna samhällets sårbarhet. I Süddeutsche Zeitung (tyska mediers rapportering är mer i paritet med incidentens allvar) konstaterar Wolfram Geier, infrastrukturexpert, att om man vill släcka ljuset i Europa räcker det att man slår ut två, tre "nervknutar" i elnätet för att åstadkomma nationalekonomiska skador av gigantiska mått.

Vår smala lycka är möjligen att även terrorister är beroende av energiförsörjningen. Hur ska annars deras självförhärligande bilder och filmer kunna spridas över nätet?

Men ändå: En säker energiförsörjning måste vara en högt prioriterad fråga i det europeiska samarbetet. I och med strömavbrottet i Tyskland är frågan brännande aktuell. Utom, alltså, i svenska medier.

Inga kommentarer: