2006-11-09

De borde få utreda statsskicket också

I dag kom beskedet att regeringen kickar sossen Lars Engqvist från uppdraget som ordförande i grundlagsutredningen, den utredning som bl.a. ska se över reglerna för tillsättningar av statliga tjänster.

Det är välkommet; det är svårt att inte ha invändningar mot att en sådan utredning leds av en person som representerar det parti som gjort politiseringen av statliga tillsättningar till sitt adelsmärke.

Vad som vore ännu mer välkommet är dock om grundlagsutredningen genom tilläggsdirektiv fick tillåtelse att även utreda Sveriges framtida statsskick. Det är inte värdigt ett i övrigt modernt land att ha en statschef som tillsätts genom arv och inte i en demokratisk process. Grundlagsutredningen borde få fundera på hur ett mer demokratiskt - republikanskt - statsskick skulle kunna se ut.

Glädjande nog finns det riksdagsledamöter som driver denna fråga, vilket framgår av ett pressmeddelande från Republikanska Föreningen. Till höstriksdagen har Veronica Palm, Hillevi Larsson och Magdalena Streijffert (s) och Marianne Berg m.fl. (v) lagt motioner som yrkar på tilläggsdirektiv till grundlagsutredningen. Motionärernas önskemål är rimliga. Grundlagsutredningen borde ha ett brett utredningsmandat och därför hoppas jag att riksdagen bifaller motionerna.

Inga kommentarer: