2012-03-20

Smartare sopbilar i Solna

Avfallshantering är en fråga som aldrig upphör att fascinera. Kanske är det fel på mig, men jag tyckte det var intressant att läsa om att Stockholms grannkommun Solna nu inför nya, tystare sopbilar.

Solnas kommunalråd Anders Ekegren (FP) vid en av de nya sopbilarna.

Sopbilarna drivs med vanliga dieselmotorer, men när bilen stannar – och sopbilar står faktiskt still större delen av tiden – så stängs motorn av. Lastnings- och komprimeringsmekaniken drivs sedan av tysta elmotorer. Sammantaget innebär detta en ordentlig bullerreducering. Att dieselmotorerna bara används när sopbilen körs innebär förstås även fördelar ur utsläppssynpunkt.

Det ska bli spännande att ta del av Solnas utvärderingar av de nya sopbilarna. Om de funkar som det är tänkt så borde det definitivt vara något för oss i Stockholm att titta på!

Uppdatering: Stockholms trafikborgarråd Ulla Hamilton (M) påpekar att även Stockholm infört miljövänliga sopbilar. De verkar dock inte vara lika tysta som i Solna.

Inga kommentarer: