2012-03-11

Björklunds markeringar mot Moderaterna

I helgen har Folkpartiet hållit riksmöte i Västerås, och i vanlig ordning höll partiledaren ett anförande. De 800 folkpartister som samlats i Aros Congress Centre fick höra ett tal som bland annat innehöll en del markeringar mot Moderaterna. Folkpartiet och Moderaterna skiljer sig åt i en del frågor, främst när det handlar om värderingar, och det ville Jan Björklund understryka.

Ett exempel är den aktuella frågan om krigsmaterielavtalet med Saudiarabien. Avtalet tecknades av den socialdemokratiska regeringen 2005, och när det skulle förlängas 2010 var Folkpartiet emot, underströk Björklund. Vi fick dock inte igenom kravet i regeringsförhandlingarna. Folkpartiets linje är att vapen inte ska exporteras till diktaturer menade Björklund, och hans slutkläm blev: "Svensk försvarsmateriel ska få användas för att försvara frihet och demokrati, inte till att hota frihet och demokrati!"

Jan Björklund talar.

Med hjälp av exemplet Ganna, en 91-årig kvinna som i höstas fick beskedet att hon skulle utvisas från Sverige, lyfte Björklund Folkpartiets krav att återinföra den s.k. sista länken i invandringspolitiken. Regeln togs bort av Socialdemokraterna 1997. Det är känt att migrationsminister Tobias Billström (M) inte vill återinföra sista länken, så när Jan Björklund säger att "regeln om sista länken borde återinföras. Sverige ska ha en flyktingpolitik som präglas av medmänsklighet" så är det uppenbart vart udden är riktad.

Även i avslutningstalet kom en markering mot Moderaterna. Så här sa Björklund:
"[O]m Alliansen sägs nu att den är trött och bara förvaltar. Att görs inget radikalt så förlorar vi nästa gång. Jag tror det är rätt att efter åtta års regerande finns en betydande risk att Alliansen inte upplevs som spännande och nyfikna. ... Vi liberaler har inget mot skattesänkningar, tvärtom, men det får inte upplevas som att Alliansens svar på alla framtidens frågor är ytterligare jobbskatteavdrag."
Jobbskatteavdraget är de nya Moderaternas flaggskepp, och deras svar på i stort sett alla politiska utmaningar. Det har införts i ett antal steg men efter valet 2010 enades de fyra oppositionspartierna om att försöka stoppa ytterligare skattesänkningar. Inför detta hot backade Moderaterna, vilket får betraktas som en politisk prestigeförlust. Folkpartiet har stött, och stödjer, jobbskatteavdraget, men Björklund tydliggör behovet av en breddad politik. Valet 2014 kommer sannolikt inte vinnas på löften om ett femtielfte jobbskatteavdrag.

Inga kommentarer: