2013-10-31

Låt inte spårvägen bli ett sår i city!

Bygg inga onödiga stängsel längs Spårväg city är budskapet från Stockholms trafik- och renhållningsnämnd när spårvägen förlängs.

Vid dagens sammanträde tog trafik- och renhållningsnämnden ställning till en remiss gällande förlängningen av Spårväg city från Djurgårdsbron till Frihamnen. När spårvägen är helt färdigbyggd kommer den kopplas samman med Lidingöbanan vid Ropsten och ha omkring 63 000 resenärer per dygn.

Spårväg city blir en välkommen kapacitetsökning av den  miljövänliga spårbundna kollektivtrafiken i Stockholm. Såväl tunnelbana som spårväg är mycket attraktiva trafikslag och kan medverka till att fler stockholmare väljer att åka kollektivt i stället för att ta bilen.

När spårvägen planeras är det dock viktigt att man också tänker på den omkringliggande stadsmiljön. Tyvärr har vi i Stockholm sett dåliga exempel på hur spårvägen, genom att omgärdas med långa stängsel och liknande, blivit en barriär i stadsmiljön. Ett övernitiskt säkerhetstänkande tycks ha fått ta överhanden. 

Exempel på detta finns på bilderna nedan. Vid Bällsta bro är banvallen så utformad att man kan tro att ett pendeltåg ska dundra fram där (tvärbana och stadsspårväg är förvisso inte riktigt samma sak; även tvärbanan kan dock dras fram med varsamhet, som i Gröndal). Längs Hamngatan i centrala Stockholm bidrar långa stängsel till att Kungsträdgården skärmas av från promenadstråket utanför PK-huset och NK.

Tvärbanan vid Bällsta bro.

Spårväg city vid Hamngatan.
På resor och studiebesök i olika städer har jag noterat att det går att dra fram spårvagn utan att den blir en barriär. Nedanstående bilder från Lyon, Manchester och Helsingfors visar att det faktiskt går att hitta lösningar med mindre barriäreffekter. I Helsingfors har man satt pollare i marken – de ger en tydlig indikation om att man bör se upp, men är samtidigt inte omöjliga att passera. En lösning som Stockholm borde studera, tycker jag.

Spårväg i Lyon.

Spårväg i Manchester.

Spårväg utanför Stockmann ("Helsingfors NK").
Inför dagens sammanträde med trafik- och renhållningsnämnden föreslog jag därför att vi skulle göra ett medskick till landstingets spårvägsplanerare. Glädjande nog delade övriga Allianspartier min och Folkpartiets uppfattning, och i ett särskilt uttalande skrev vi bl.a. följande.
"Säkerhet är viktigt när spårvägen planeras, men det är också angeläget att man i möjligaste mån undviker de barriäreffekter som kan uppstå om hållplatser och liknande omgärdas av alltför mycket stängsel och staket. I andra europeiska storstäder har man ofta valt mindre barriärskapande lösningar. Där är det ofta möjligt att röra sig friare mellan plattformarna. Ett alternativ kan vara att använda pollare i stället för heldragna staket i syfte att minska barriäreffekten samtidigt som ett gott skydd mot oavsiktlig passage erhålls. I arbetet med utformningen av Spårväg citys förlängning bör Trafikkontoret och Trafikförvaltningen vinnlägga sig om att inte onödiga barriäreffekter uppstår i staden."
Jag hoppas att man nu tar till sig av detta och ser till att den nya Spårväg city faktiskt blir en del av stadsmiljön – och inte en avdelare.

2013-10-19

Dags för Stockholm att inrätta ett cykelråd

Stockholm borde ta vara på cyklisternas kunskaper och synpunkter genom att inrätta ett cykelråd.

Trängseln i Stockholmstrafiken är stor, och ett sätt att minska den är att göra jobbpendling med cykel mer attraktivt. Genom cykelmiljarden satsar Alliansen ambitiöst på att skapa bättre och tryggare cykelbanor. Men det finns ändå mycket att göra för att skapa en bra och säker trafikmiljö för cyklister.

Ta vara på cyklisternas kunskaper!
De som cyklar, dag efter dag i ur och skur, är de riktiga experterna. Stockholms stad borde knyta till sig dem och ta vara på deras kunskaper och synpunkter. Mitt förslag är att staden inrättar ett cykelråd, som konsulteras när vi planerar Stockholms cykelvägar. Ledamöterna i cykelrådet bör tillsättas genom ett ansökningsförfarande. På så sätt kan vi engagera även dem som inte redan är aktiva i partier eller intresseorganisationer. Rådet ska självklart vara jämställt.

Idén med ett konsulterande råd är välbekant i staden. Redan finns t.ex. både ett skönhetsråd och ett råd för funktionshinderfrågor. Och cykelråd finns i flera städer, t.ex. Västerås och Örebro.

Självklart har stadens trafikplanerare redan idag stor kunskap om cykeltrafik. Men ett cykelråd skulle ytterligare stärka cyklisternas röst i Stadshuset och tillföra värdefulla perspektiv när vi bygger framtidens Stockholm, där bilen inte alltid är utgångspunkt för planeringen.

(Ovanstående text är en förlängd version av en insändare som publicerades i Tidningen Årsta/Enskede den 19 oktober 2013.)

2013-10-17

Stockholm får en hbt-policy

Folkpartiet har i budgetförhandlingarna fått igenom sitt krav på att Stockholms stad ska införa en hbt-policy. Ett viktigt verktyg i arbetet mot fördomar och diskriminering.

Nu har Stockholms budget för 2014 presenterats, och som folkpartist är jag naturligtvis glad över att Folkpartiet lyckats få igenom så många av sina förslag. Ett av dem har jag redan nämnt, nämligen att Stockholm ska påbörja ett arbete med ett utbyggt wifi-nät. En stor satsning görs på förskola och skola – budgeten ökar med hela 1,2 miljarder och Folkpartiet har fått igenom sitt vallöfte om läxhjälp till alla och ökade resurser till barn med behov av särskilt stöd.

Som FP-representant i trafik- och renhållningsnämnden gläds jag lite extra åt att Folkpartiet fått gehör för vårt krav om fler cykelparkeringar – i budgeten är det nu inskrivet att fler cykelparkeringar ska skapas i Stockholm, särskilt i kollektivtrafiknära lägen.

En annan viktig fråga som Folkpartiet drivit är att Stockholms stad ska få en hbt-policy. Redan 2011 lyckades Folkpartiet genomföra detta i landstinget och det är bra att även Stockholms stad nu ska få en policy.

Liberaler har all anledning att vara glada.
En hbt-policy blir ett verktyg för stadens verksamheter att arbeta med normer och omedvetna handlingssätt, mot fördomar och diskriminering. Målet är självklart att alla ska bli bemötta som individer, med respekt och professionalitet – oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

Detta borde vara självklart, men är det tyvärr inte. Därför behövs en hbt-policy, och därför är jag mycket stolt över att Folkpartiet sett till att det nu blir verklighet, även i Stockholms stad.

Läs även:
Lotta Edholm (FP): Stockholm tar fram hbt-policy
Anna Starbrink (FP): Bättre bemötande av hbt-personer
Birgitta Rydberg (FP): Bättre bemötande av homo- och bisexuella och transpersoner med landstingets nya hbt-policy
QX: Hbt-policy på gång i Stockholm
Hbt-policy för Stockholms läns landsting (pdf)

2013-10-16

Stockholm + wifi = sant!

För ett par veckor sedan skrev Daniel Forslund, Hanna Gerdes och jag en debattartikel om att Stockholm borde satsa på ett kostnadsfritt wifi-nät på publika platser. Därför blir vi naturligtvis extra glada idag när vi läser att Folkpartiets kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt lyckats förhandla igenom ett första steg i en sådan budget i Alliansens budget för Stockholm 2014.

SvD den 16 oktober 2013.
Läs även Madeleine Sjöstedts blogg.

2013-10-06

Slipsslaget avgjort

I kvällens partiledardebatt i SVT:s Agenda var tonläget tidvis hätskt och tjafsigt. Den låga nivån på debatten matchades dessvärre också av en rätt låg nivå på partiledarnas slipsar. Lila tycktes vara temat för kvällen; såväl programledaren Mats Knutson som Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven bar vad som en gång var kungligheternas färg.

Jämfört med den förra partiledardebatten kan man konstatera att Jan Björklund, Göran Hägglund och Jonas Sjöstedt håller fast vid sina favoritfärger: Björklund kör Folkpartifärgad orange-blå, Hägglund grå och Sjöstedt röd med ljusblå prickar. Jimmie Åkesson envisas med sina smala slipsar. De var moderna för några år sedan och har sedan dess fört en välförtjänt tynande tillvaro kring vissa sportjournalisters halsar. Dock hade Åkesson valt en mindre hysterisk färgsättning denna gång.

Att kalla detta för en topplista är således en kraftig överdrift. Men det är i alla fall en lista. (Förra placeringen inom parentes.)


6 (6). Jimmie Åkesson (SD)
När Jimmie Åkessons köper kläder förlitar han sig alltför mycket på råd i modetidningar för 20-åringar. Om man aspirerar på att bli statsminister (vilket alla partiledare får antas göra) fordras dock en lite mer vuxen mundering. Att bära upp en smal slips med värdighet är en konst. Några som behärskar den konsten är Mad Men – den här bilden visar hur det ska se ut. Åkesson är förvisso galen, men att bära upp en smal slips kan han inte. Således bör han lära sig att en slips ska vara cirka 8 centimeter bred, och anpassa sin garderob därefter.


5 (4). Göran Hägglund (KD)
KD-ledaren är svår att betygsätta. Han har slagit en djärv och elegant slipsknut, som i sig ger många pluspoäng. Men den kräver rätt kavaj för att komma till sin rätt. Nu har Hägglund tyvärr fallit i mode-fällan och valt en kavaj med smala slag, vilket gör att kompositionen fullständigt tappar balansen och det enda man ser är en jättestor slipsknut. Vilket är synd, för med rätt kavaj hade jag placerat Hägglund på topp 3.


4 (2). Jonas Sjöstedt (V)
Mörkröd slips, ljusblå prickar och ljusblå skjorta tycks vara Vänsterledarens melodi – Sjöstedt ser nästan på pricken (!) likadan ut som i den förra debatten. Men detaljarbetet håller denna gång inte alls samma nivå. Där han tidigare hade en riktigt välknuten slipsknut sitter nu en alldeles för löst åtdragen sak. Den eleganta "dimplen", som tidigare förhöjde intrycket, lyser med sin frånvaro. Tyvärr för Jonas Sjöstedt är det missarna man minns; följaktligen åker han ner på listan.


3 (5). Jan Björklund (FP)
Liknande orange-blå färgsättning som i förra debatten, men den gör sig betydligt bättre i denna bredrandiga variant. Björklund håller en hög och jämn nivå i sina val av kostymer och slipsar (och förmåga att knyta dem), inget undantag ikväll.


2 (3). Fredrik Reinfeldt (M)
Statsministern har denna kväll slagit en fourinhand-knut, och det hör inte till vanligheterna. Den ger ett lite mer avslappnat intryck, vilket förstås är en risk när man ska verka statsmannamässig. Statsministern är dock så trygg i sin roll så det är inget problem. Dock tycker jag färgen är något för gräll och materialet ser lite livlöst ut i tv; ett bättre alternativ hade t.ex. varit den här från Drakes.


1 (1). Stefan Löfven (S)
Precis som statsministern valde Socialdemokraternas partiledare en lila slips denna gång. Och precis som förra gången får han förstapriset. Löfven har valt en slips med trevlig lyster. Den symmetriska slipsknuten och kavajen med snygga breda slag ger en bra balans och matchar hans stabbiga kroppsbyggnad. En bra helhetskomposition.

Media:
SVT, Expr, AB, SR

Bloggar:
Per Altenberg (FP), Rasmus Jonlund (FP)

2013-10-04

Bygg ett kostnadsfritt wifi-nät i Stockholm!

Stockholm borde satsa på ett kostnadsfritt wifi-nät, som är tillgängligt på gator, torg och i parker. Det skriver jag tillsammans med Daniel Forslund och Hanna Gerdes i en debattartikel i tidningen NU.

I vår vardag använder vi internet nästan jämt, och vi behöver internet till nästan allt. Det är på nätet vi söker bostad och sommarjobb, ställer barnen i förskolekö eller håller kontakt med släkt och vänner över hela världen. Med bra uppkoppling hittar vi rätt när vi gått vilse i nya stadsdelar, vi lånar om böcker på biblioteket och kan få stöd av stadens socialtjänst via chatt. Därför menar vi i Folkpartiet att möjligheten till uppkoppling är mer än bara nöje – i dagens kunskapssamhälle är enkel tillgång till internet nyckeln till delaktighet!


Tillgång till nätet är att ha tillgång till omvärlden, till nya tankar och åsikter. Det handlar inte bara om att skaffa ett konto på Facebook eller ladda upp snyggt filtrerade bilder på Instagram, utan om tillgång till viktiga samhällstjänster och en hel värld av information. Därför har Folkpartiet kämpat för att internetuppkoppling nu ingår i stadens socialbidragsnorm för ekonomiskt utsatta familjer.

Stockholm är en stad med en fantastisk digital infrastruktur med väl utbyggda fibernät liksom 3G- och 4G-nät för mobil datatrafik. Det ger skjuts åt den digitala revolutionen, som har inneburit otroliga förändringar och förbättringar i hur vi kommunicerar med varandra och hur vi sköter våra kontakter med myndigheter, banker och företag. Men dessa möjligheter får inte bara vara reserverade för de som har internetanslutning på jobbet eller kan betala för ett eget abonnemang hemma eller i mobilen. I en dynamisk världsstad som Stockholm ska tillgången till snabb och stabil uppkoppling ska vara en självklarhet även för alla de personer som tillfälligt besöker staden som turister, besökare eller skyddssökande.

Vi liberaler vill därför arbeta för att det finns tillgång till kostnadsfri wifi i de mest välbesökta publika miljöerna – på gator, torg och i parker runtom i Stockholm! Världen över bygger flera världsstäder ut sin digitala infrastruktur i rasande fart. Om Stockholm inte kavlar upp ärmarna riskerar vi att hamna på den digitala efterkälken. Därför bör staden ta ansvar för att ett lättillgängligt wifi-nät byggs upp i hela city och i ytterstadens största centrum. Alla ska enkelt kunna koppla upp sig på det publika wifi-nätet utan krångliga registreringsprocedurer!

För en del kanske ett publikt wifi-nät framstår som en onödig lyx. Vi menar att det tvärtom vore en klok investering – både ekonomiskt och socialt! Att utveckla den digitala infrastrukturen är en satsning för framtiden, ett sätt att öka stadens attraktionskraft och ett led i att göra Stockholm till en huvudstad i världsklass.

Folkpartiet vill att Stockholm ska växa och locka till sig människor och företag genom att erbjuda verktyg för digital delaktighet. De flesta är överens om att en välfungerande bostadsmarknad och utbyggd infrastruktur är viktiga samhällsfunktioner för att uppnå detta mål. Samma principer borde gälla för den digitala infrastrukturen. Med en ambitiös it-politik kan vi stärka vår position som Skandinaviens ledande stad.

De barn som denna hösttermin har börjat första klass har, i de flesta fall, under hela sin livstid haft en tillgång till internet hemma. Vår vision är att nästa generations stockholmare ska ha tillgång till kostnadsfritt internet överallt i staden.

Daniel Forslund (FP)
1:e vice ordförande, Folkpartiet i Stockholms stad

Jesper Svensson (FP)
ordförande, Folkpartiet i Skarpnäck

Hanna Gerdes (FP)
vice ordförande, Folkpartiet i Skarpnäck

Liknande tankar har Yoav Bartal (FP): Inför gratis wifi i Stockholm.