2012-04-30

Fridlysta maskrosor?

I gårdagens Agenda presenterades en studie som gjorts av medieforskaren Kent Asp. Studien visar att vänstern är kraftigt överrepresenterad när det gäller journalisters partisympatier. Särskilt överrepresenterat tycks Miljöpartiet vara. Valresultatet 2010 var 7,3 procent men bland journalister tycks så många som 41 procent sympatisera med MP (inom public servicebolagen över 50 procent!).

Har god jordmån bland journalister.

"Miljöpartiet granskas inte lika tufft som andra partier. De befinner sig på sätt och vis i en fredad zon när det gäller bevakningen av politik", säger Kent Asp till SVT. Uttalandet återges i en artikel i Dagens Media, branschtidning för mediafolk.

Lustigt nog publicerar samma tidning samma dag en artikel om Miljöpartiets senaste politiska kampanj. En MP-politiker får lägga ut orden om det politiska budskapet och MP:s kampanjansvarige berättar om kampanjmetoden. Miljöpartiet har gjort en filmsnutt. "Filmen ligger uppe på Youtube där tanken är att personer ska kunna dela den vidare till sina vänner", skriver Dagens Media.

Det är lätt att bli konspiratorisk här. Vad är nyhetsvärdet i detta? Att politiska partier gör filmer, lägger upp dem på Youtube och uppmanar sympatisörer att sprida dem via sociala medier är knappast något nytt, tvärtom. MP använder en beprövad kampanjmetod på ett konventionellt sätt. Varför rapporterar Dagens Media så beredvilligt? Det är inte utan att man börjar undra om journalisten som skrev artikeln tillhör de där 41 procenten...

Media: DN, SvD, G-PJournalisten

En grundlag utan kung

Det finns bra och dåliga sätt att utse en statschef. I Sverige sker processen i en kunglig sängkammare. I andra länder får medborgarna bestämma. Republikanska Föreningen arbetar för att Sverige ska överge sängkammarproceduren och i stället bli republik, vilket innebär att statschefen utses i demokratisk ordning. Idag presenterades föreningens grundlagsutredning, där utredaren Mats Einarsson och jag, som varit biträdande utredare, lägger fram förslag på hur en republikansk grundlag skulle kunna se ut.


Förslaget går i korthet ut på att monarken ersätts av en demokratiskt vald president. Presidentvalet sker antingen genom direktval av svenska folket eller genom indirekt val i riksdagen. Ämbetsperioden är sex år och kan begränssas till två perioder. Förändringen av grundlagen är förhållandevis okomplicerad – i regeringsformen behöver bara 21 av de 175 paragraferna ändras. Givetvis föreslås att en övergång till republik föregås av en folkomröstning.

Grundlagsutredningen, som heter "...bara ett penndrag", finns att läsa på repf.se eller kan köpas i Republikanska Föreningens webbshop för det facila priset 20 kr. Läs även Mats Einarssons och min debattartikel: Inga problem att göra sig av med kungen!

Media:
SvD rapporterar att kungen fick grundlagsutredningen i 66-årspresent. Även Sveriges Radio skriver, liksom R & D och Newsmill. "En bra utredning", tycker Bengt Hall.

2012-04-29

Kommunal tecknar ungdomsavtal

"Söndagen den 29 april är en bra dag för svensk ungdom", skriver utbildningsminster Jan Björklund (FP) i sitt nyhetsbrev idag. Skälet till detta är att den kommunala arbetsgivarorganisationen SKL och fackförbundet Kommunal nu kommit överens om att införa särskilda ungdomsavtal i den kommunala sektorn.

Ungdomsavtalen innebär att ungdomar kan få särskilda introduktionsanställningar som varar i tolv månader. Under den tiden arbetar man 75 procent och får utbildning under resten av tiden. Lönen motsvarar 75 procent av den ordinarie lönen.

För Folkpartiet är detta en positiv nyhet. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är för hög och det är viktigt att man försöker hitta sätt att göra det möjligt för fler ungdomar att få ett jobb. Ungdomsavtal är ett av förslagen i Folkpartiets politik mot ungdomsarbetslöshet (se Unga ska ha jobb!). Alla är förstås inte förtjusta i tanken att man ska ha lägre lön, men syftet är ju att arbetsgivare ska våga anställa personer som inte har någon arbetslivserfarenhet. Efter introduktionsåret kan man sedan få en fast anställning med ordinarie lön.

Undersökningar visar att sex av tio svenskar tycker att ungdomsavtal är en bra idé. Tidigare har fackförbunden IF Metall och Handels tecknat kollektivavtal där olika former av ungdomsavtal ingår. Det är bra att fler vågar pröva denna modell för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för ungdomar. Förhoppningsvis kommer ungdomsavtalen att bidra till att allt fler ungdomar får uppleva den känsla av stolthet och självständighet det innebär att ha fått sitt första jobb!

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

2012-04-28

Folkpartiet redo för uppgång?

Republikanska Föreningen. Det var där det började för mig. Hösten 2004 var jag alldeles nyinflyttad i Stockholm och bestämde mig för att gå till RepF:s kongress som hölls den 5 december. Ett femtiotal republikaner hade samlats i bygdegården Anna Whitlocks aula. Birgitta Ohlsson (FP) var då föreningens ordförande. "Hon verkar faktiskt riktigt trevlig", skrev jag i min dagbok senare på kvällen (senare kontakter med Birgitta Ohlsson har inte fått mig att ändra uppfattning).

I Republikanska Föreningen lärde jag känna Marcus, som visade sig vara aktiv i Folkpartiet i Älvsjö. Ett halvår senare gick jag på mitt första FP-möte, det var den 15 juni 2005 och Älvsjöföreningen hade sommaravslutning. "Marcus och jag höll medelåldern nere", antecknade jag, och konstaterade sedan att "jag hoppas i alla fall jag ska kunna engagera mig på något vis, vi får se hur det blir. Det här var i alla fall en början."
Parallellt med mitt försiktiga inträde i partipolitiken hade de borgerliga partierna för första gången påbörjat ett organiserat samarbete inom Allians för Sverige. Alliansen bildades utifrån en insikt bland de fyra borgerliga partiledarna att man måste erbjuda ett trovärdigt regeringsalternativ för att vinna regeringsmakten och kunna genomföra nödvändiga politiska reformer i Sverige. En förutsättning för att Alliansen skulle bildas var den genomgripande förändringen av Moderaterna, och den processen beskriver TV 4-journalisten Anders Pihlblad i sin nyutkomna bok Ett partis fall och uppgång.

Boken har fått en del uppmärksamhet för att den kartlägger Moderaternas hemliga insamlingsorganisationer. Det är inte irrelevanta avsnitt, men det som gör boken verkligt intressant och läsvärd är skildringen av hur ett knockat parti gick igenom ett ekonomiskt och politiskt stålbad och fyra år senare kom tillbaka som en vinnare. I valet 2002 fick Moderaterna omkring 15 procent. Ett år senare valdes Fredrik Reinfeldt till partiledare och han fick ett starkt förändringsmandat. Många gamla moderatsanningar ifrågasattes. Man började krama facken och man prioriterade inte längre skattesänkningar för de rika. Mottot var: "Vi vill alla människor väl."

I Moderaternas förändringsprocess offrades principerna på pragmatismens altare. Senare har Reinfeldt varnat för visioner. "Där andra har exempelvis konservatism, liberalism eller socialism som bas för sitt politiska arbete, så har Reinfeldt pragmatism", säger Pihlblads kollega Ulf Kristofferson, som uttalar sig i boken. Kanske har detta lett till den idémässiga vilsenhet som präglar nya Moderaterna idag.

Men det är att gå händelserna något i förväg. År 2006 gick nya Moderaterna hem i stugorna, och valnatten blev en framgång. Alliansen fick förtroendet att regera Sverige och Fredrik Reinfeldt blev statsminister.

För egen del hade förhoppningen att kunna engagera mig i Folkpartiet "på något sätt" onekligen infriats. Valåret 2006 var intensivt och valsegern den 17 september blev en lycklig kulmen. Dagen efter skrev jag på min hemsida att "hela vägen till jobbet kändes det som att jag vandrade på moln, kunde inte låta bli att le..." Jag minns fortfarande den känslan. Min beskrivning var ingen överdrift.

Många andra folkpartister hade nog mer ambivalenta känslor. För samtidigt som Alliansen hade vunnit hade Folkpartiet halverats. Många av de väljare vi hade lyckats locka till oss i valet 2002, då vi nådde över 13 procent, hade lämnat oss. Moderaterna hade rest sig och i deras skugga stod ett halverat Folkparti. Valresultatet innebar en masslakt på FP-mandat och politiska förtroendeuppdrag. För många folkpartister gav nog valnatten en sötsur eftersmak – själv var jag inte tillräckligt rotad i partiet för att förstå vidden av det som hände. Således vandrade jag obekymrat vidare på mina glädjemoln.

När vi folkpartister läser Ett partis fall och uppgång bör vi fundera på om det finns något i boken vi kan lära. Min FP-kollega Richard Bengtsson har skrivit ett bra blogginlägg om Folkpartiets bristande förmåga att analysera sina valresultat. I valet 2006 rasade vi ordentligt, och 2010 gick inte heller bra. Folkpartiets valreslutat är förvisso mycket volatila, men vi måste ändå våga ifrågasätta, omvärdera och förnya vårt politiska budskap. Det är inte otänkbart att vi behöver genomgå ett stålbad à la Moderaterna, men vad är alternativet? Folkpartiet har klarat av fallet – nog sjutton ska vi också klara av uppgången!

Läs även:
Expressen: Anders Pihlblad: Ett partis fall och uppgång
Hbt-sossen (S): Recension: Ett partis fall och uppgång
HD: Modererade sanningar
Hela Gotland: Han skildrar politisk framgång
Kulturbloggen: Efter att ha läst ”Ett partis fall och uppgång” av Anders Pihlblad – undrar jag om Pihlblad ställde den viktiga frågan
Mikael Persson (-): Ett partis fall och uppgång – berättelsen om de "nya" Moderaterna
SvD: Kan S lära sig gilla vad nya M har gjort?
Sydsvenskan: (M)akeover som gav makten
UNT: Partiet som förvandlades
Johan Westerholm (S): De nya moderaterna, en bokrecension


Ett partis fall och uppgång finns bl.a. på Bokus och Adlibris.

2012-04-24

Folkpartiets skattepolitik inspirerar

En stor skattereform måste genomföras, med syfte att anpassa skattesystemet till globaliseringen och göra så att utbildning och ansträngning lönar sig bättre. Marginalskatterna ska sänkas. Skattesystemet ska uppmuntra till utbildning, ansträngning och företagande.

Det är några av huvudpunkterna i Folkpartiets skattepolitik. Vi tycker såklart att det är en bra politik, och gläds när även Miljöpartiet, i ett gemensamt utspel med tjänsteföretagarorganisationen Almega, nu tycks ha tagit den till sig. "En omfattande skattereform" behöver göras, skriver man. Syftet ska vara att ta bort den onödiga broms som "höga skatter på arbete, på både individer och företag, tillsammans med höga marginalskatter, skapar".
Det finns bra skatter också.

"Vi har höga skatter på alkohol och tobak för att folk ska dricka och röka mindre. Varför har vi då också höga skatter på arbete?" brukar Jan Björklund säga. Hans ord finner genklang i Miljöpartiets debattartikel: Med tanke på hur stor del av det svenska näringslivet som består av tjänsteproduktion, ifrågasätter man "det kloka i ett skattesystem som så hårt beskattar arbetade timmar och kunskap, då detta är vad vi i Sverige ska leva av i framtiden".

Det är kul att Miljöpartiet engagerar sig i skattepolitiken. Och ännu roligare är det förstås att de hämtar inspiration från Sveriges liberala parti.

Ny giv i spelet om monopolet

Det verkar nu som att Alliansen kommit till en överenskommelse rörande det meningslösa spelmonopol som vi har i Sverige. Eller i alla fall delar av det.

Folkpartiets inställning är klar. Vi vill avskaffa spelmonopolet genom att öppna upp för fler aktörer på spelmarknaden. Svenska Spel ska säljas. Spelmarknaden ska övervakas av en fristående myndighet och en särskild spelskatt ska införas för att finansiera t.ex. vård av spelmissbrukare. På så vis kombinerar man liberala regler för spelmarknaden med ett socialt ansvarstagande gentemot den grupp som inte kan hantera sitt spelande.

Snart lagligt nöje?

Kristdemokraterna har länge varit en bromskloss mot en liberalisering av spelmarknaden, men började för en tid sedan att vackla i sitt motstånd (se Välkommen KD-sväng i spelfrågan). Nu har man landat i att spel på nätet nog borde kunna accepteras, åtminstone om spelföretagen betalar licensavgift. KD:s förslag handlar, enligt Ekot, "inte om en uppluckring av spelmarknaden, utan i stället en åtstramning där monopolen behålls men där man också vill sätta regler för, och beskatta, spelbolag på internet".

Om det också blir i detta Alliansen landar återstår att se, men i så fall är det verkligen minsta gemensamma nämnare som blir regeringens politik: att man ger upp en kamp (mot internetspelandet) som i praktiken redan är förlorad, men behåller järngreppet om resten. Inte mycket att hurra för, men åtminstone ett litet steg i rätt riktning. Med ett starkare liberalt inslag i nästa Alliansregering kan förhoppningsvis ytterligare steg tas.

Förhoppningsvis slipper vi då också sådana galenskaper som KD:s spelpolitiske talesperson Andreas Carlsson ger uttryck för, när han antyder att blockering av IP-nummer och kreditkortsspärrar kan bli aktuellt, om inte det reglerade internetspelandet fungerar som det är tänkt. "Då skulle man möjligen kunna ha någon form av IP-blockering", säger Carlsson. Uttalandet ger vibbar av Vitryssland, och bör raskt förpassas till Alliansens skräphög.

2 500 grattis

Tre månader efter att restaurangmomsen sänktes från 25 till 12 procent tycker sig restaurangföretagarnas branschorganisation Visita kunna se en effekt. Under årets första kvartal anmäldes 14 500 lediga restaurangjobb till Arbetsförmedlingen, vilket är 20 procent fler än motsvarande period förra året. Den 20-procentiga ökningen motsvarar nästan 2 500 nya jobb.

...och fler jobb därtill?

"Jag är lite förvånad, positivt förvånad, över att det har varit en sådan omedelbar, kraftig efterfrågan på ny personal", säger Visitas vd Eva Östling Ollén till Ekot. Förvånad eller inte – om Visitas analys stämmer är det bara att gratulera de 2 500 personer som nu har ett jobb att gå till, tack vare Alliansens reformer.

Media: SvD, SvD2, SvD3, Skånskan, Dagens Arena  

2012-04-20

Unga ska ha jobb!

Idag fick jag Folkpartiets senaste kampanjmaterial – Unga ska ha jobb. Där berättar vi om våra idéer för hur man ska göra det möjligt för fler unga att komma in på arbetsmarknaden.


Ett jobb innebär att man kan börja försörja sig och bli mer självständig. Att få in en fot på arbetsmarknaden är viktigt, och därför får inte trösklarna in vara onödigt höga. Det ska helt enkelt vara enkelt för en arbetsgivare att anställa ungdomar.

Här är några av Folkpartiets förslag för att fler unga ska få jobb:

  • Skapa fler vägar in på arbetsmarknaden genom t.ex. lärlingsanställningar.
  • Gymnasieskolan ska ha kortare yrkeskurser för den som inte vill läsa ett långt program.
  • Ändra reglerna i LAS så att ungdomar inte slås ut.
  • Inför särskilda ungdomsavtal som innebär att man får handledning, men i gengäld är lönen något lägre.

Att gå utan jobb är ingen bra start och det är inte okej att ungdomsarbetslösheten är så hög. De förslag som vi presenterat tror vi kommer bidra till att fler unga får ett jobb.

Läs mer på folkpartiet.se.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2012-04-15

Detta händer i trafik- och renhållningsnämnden

På torsdag har trafik- och renhållningsnämnden sammanträde. Alla handlingar finns som vanligt tillgängliga på Stockholms stads hemsida, www.stockholm.se. Ett av ärendena som vi ska behandla på torsdag är budgetunderlaget för 2013. Det kanske låter lagom skoj, men ärendet innehåller en ganska bra sammanfattning av de frågor som är aktuella i trafik- och renhållningsnämnden just nu – och de kommande åren. Jag tänkte här kort nämna några saker, som jag tycker är särskilt intressanta. Ärendet i sin helhet finns här.

Framkomlighetsstrategin
För att säkerställa att trafiken i Stockholm fungerar har man tagit fram en framkomlighetsstrategi. Den är nu ute på remiss för att få in synpunkter. Strategin handlar bland annat om hur olika trafikslag ska prioriteras i staden för att så många som möjligt ska komma fram.

Cykelplanen
Även förslaget till cykelplan är för närvarande ute på remiss. I planen föreslås hur ett högklassigt pendlingsnät för cyklister kan se ut. Trenden i Stockholm är att allt fler cyklar, under allt större del av året, och då måste naturligtvis infrastrukturen hänga med.

Bättre planering vid trafikarbeten
Stockholm ska ta fram långsiktiga planer tillsammans med t.ex. Trafikverket och SL, för att i möjligaste mån minimera störningar vid de många trafikarbeten som kommer att äga rum.

Trafikkaos vid Sergels torg?
Sträckan Klarabergsgatan–Sergels torg–Hamngatan består till stora delar av betongdäck. Under gatan finns butiker och andra verksamheter. Tätskikten i dessa betongdäck från 60- och 70-talen börjar nu bli utslitna och måste bytas. I samband med detta kan Spårväg Citys fortsatta dragning mot Centralstationen genomföras. Dessa arbeten kommer naturligtvis att leda till en del stök och bök i staden.

Upprustning av Kungsträdgården
Denna centrala pärla är verkligen i behov av en uppfräschning, och en sådan kommer att genomföras i samband med att ett nytt avtal med driftentreprenören ska börja gälla 2014.

Avfallskvarn – smart sätt att minska sopmängden?

Ökad insamling av matavfall
Det nationella målet är att 40 procent av matavfallet ska samlas in. Det motsvarar 38 000 ton i Stockholm. En rad åtgärder behöver vidtas för att nå det målet, och det kommer genomföras informationskampanjer m.m. I anknytning till detta finns också planer på att införa viktbaserad avfallstaxa för flerbostadshus, dvs. att sophämtningen blir billigare ju mindre sopor man slänger.


Upprustade återvinningscentraler
Det är viktigt att stockholmarna har god tillgång till återvinningscentraler, där man kan lämna grovavfall, farligt avfall m.m. Under de kommande åren kommer återvinningscentralen i Lövsta att rustas upp och man ser också över hur centralen i Östberga kan förbättras. Jag kommer naturligtvis bevaka att de upprustade återvinningscentralerna så långt det är möjligt har en god tillgänglighet även för personer som inte kommer med bil (se vidare Återvinning – inte bara för bilburna).

2012-04-10

Ointressant information

Min (betydligt mer ambitiösa) bloggkollega Hanna Lager har på sin blogg publicerat en lista på 100 helt ointressanta fakta om sig själv. Eftersom Hanna är en klok människa tänkte jag att det är lika bra att göra detsamma. Här kommer således en mycket trivial varudeklaration.

1. Hur gammal är du om fem år?
37.

2. Vem tillbringade du minst två timmar med i dag?
Mina kollegor.

3. Hur lång är du?
189 cm.

4. Vilken är den senaste filmen du sett?
Bagdad café.

5. Vem ringde du senast?
Bostadsrättsföreningens förvaltare.

2012-04-06

Nya möjligheter med öppen data

För den som är mån om att lunchrestaurangen håller rent och snyggt i köket finns nu e-tjänsten Livsmedelsinspektioner på Stockholms stads hemsida. Här kan man enkelt söka upp en restaurang, på namn eller på stadsdel, och få reda på om den fått grönt ljus när livsmedelsinspektörerna kommit på besök.

Mindre krogsnusk med ny e-tjänst?
Bild från SvD.

Sajten är förstås en bra service, och en möjlighet för restaurangkunder att kunna "rösta med fötterna" när de väljer matställe. Det är bra att Miljöförvaltningen tagit fram tjänsten, men tycker ändå att den här typen av databaser är ett bra exempel på poängen med öppen data.

Öppen data handlar om att kommunerna ska tillgängliggöra de stora mängder offentlig information som de samlar in genom sina olika verksamheter. Den öppna datan kan sedan användas av personer och företag för olika syften, till exempel att utveckla smarta appar. Stockholms stad bedriver ett offensivt arbete vad gäller öppen data, se open.stockholm.se.

Låt mig göra ett tankeexperiment: Ta budgeten för att göra e-tjänsten Livsmedelsinspektioner. Halvera den. Sätt upp en lapp på KTH: "Hej! Vill du göra en app mot restaurangsnusket? Vi har datan, du gör resten. Välkommen med ditt bidrag!" Och så belönar man vinnande förslag med den där halva budgeten. Vem vet, kanske skulle ett sådant förhållningssätt kunna leda till fler, fiffigare och billigare tjänster än de som kommunerna själva tar fram?

Att öppna upp databaserna är ett bra första steg. Att våga lätta på tyglarna kan vara ett nästa.

2012-04-03

Bohman och bordsplaceringen

Nedanstående text publicerades i senaste numret av Republikanska Föreningens tidskrift Reform, nr 1 2012. Tidskriften finns att läsa här.

”Carl Bildt är och förblir en ytterst okänslig, reaktionär och obildad politiker”, fräste Per Ahlmark från talarstolen på Folkpartiets riksmöte i mars. Den förre Folkpartiledarens ilska mot den förre Moderatledaren har en lång bakgrund, och eldades på av Bildts passivitet i förhållande till den ungerska regeringens nonchalans för mänskliga rättigheter.

Bildt är nu inte den ende Moderatledare som träffats av Ahlmarks giftpilar. I sina memoarer, Gör inga dumheter medan jag är död, återger han en episod från hösten 1976, när en borgerlig trepartiregering nyss installerat sig i Kanslihuset efter ett 44-årigt socialdemokratiskt maktinnehav.

Folkpartiet hade fått 11 procent i valet och var därmed regeringens minsta parti. Per Ahlmark skulle ändå bli vice statsminister, vilket gav dåvarande Moderatledaren Gösta Bohman bekymmer. Dock inte av politisk karaktär, som man skulle kunna tro. Nej, genom sin position skulle Ahlmark nämligen bli nummer två i hovets rangrulla, efter statsminister Torbjörn Fälldin. Ordningen i rullan avgör bland annat hur ”fin” placering man får vid hovets middagar. Bohman var besvärad.

Sitt fint!

”Jag vill gärna att du och jag byter plats på hovets ranglista”, bad Gösta Bohman sin statsrådskollega. Per Ahlmark skriver att han inte hade en aning om vad ”hovrullan” var för något, och förstås inte brydde sig det minsta om han var nummer två eller tre på den listan. Däremot kände han sig starkt generad å Bohmans vägnar: ”En vuxen karl som bryr sig om sådana här skitsaker: hur man sitter vid bordet eller i vilken ordning man vandrar in och ut på slottet. Och denna bagatell samma dag som vi gör oss redo att börja styra Sverige – efter 44 år!”

Per Ahlmark gick förstås högerledaren till mötes på den här punkten. Bohman ”såg så snäll och vädjande ut”, skriver Ahlmark. Efter det positiva beskedet blev Bohman ”överförtjust” och sprang genast iväg för att informera statsministern.

Gösta Bohman var vid detta tillfälle 65 år gammal. Han var nytillträdd som ekonomiminister, hade varit partiledare för Moderaterna i sex år och riksdagsledamot i arton. Ändå förödmjukade sig denna seniora och distingerade politiker inför sin nästan trettio år yngre kollega, för att få komma något lite närmare de kungliga huvudpersonerna vid hovets middagar.

”Jag har sett högt bildade personer mista sin mänskliga värdighet inför en kunglig person”, skrev Vilhelm Moberg i sin klassiker Därför är jag republikan. ”Kungadömet frammanar några av människans mest förödmjukande egenskaper: Begäret att stå i gunst hos de höga, ivern att få umgås med dem, den böjda ryggen inför överheten. Kungligheten får undersåtarna att förnedra sig själva.” När Per Ahlmark berättar om Gösta Bohmans bryderier så visar han att Vilhelm Moberg hade rätt.

2012-04-01

Facklig härdsmälta

"Fackförbundet släppte nyheten att strejken var en succé eftersom den sammanlagda elkonsumtionen i Spanien minskat med 23 procent på morgonen – ett tecken på att den ekonomiska aktiviteten minskat" (SvD den 30 mars)
De spanska facken gläds alltså åt att deras generalstrejkande minskat den ekonomiska aktiviteten i Spanien – samtidigt som landet är i djup kris och mest av allt skulle behöva få fart på ekonomin. Tydligare än så kan en mental härdsmälta knappast uttryckas.