2010-02-09

Sätt upp SAS på säljlistan

Flygbolaget SAS, som bl.a. ägs av svenska, danska och norska staten, har länge haft en kärv ekonomi och begär nu ägarna, dvs. i förlängningen skattebetalarna, om mer pengar i form av en nyemission.

Maud Olofsson har nu sagt att hon är beredd att gå in med pengar, under vissa förutsättningar. Detta kan förstås tyckas märkligt mot bakgrund av att regeringen vägrade ge några pengar till Saab, men är förstås resultatet av en affärsmässig bedömning. Man har helt enkelt förhoppningar om att SAS ska kunna hämta sig.

Jag tycker inte att staten borde äga ett flygbolag. Det finns privata aktörer som kan sköta flygtrafiken alldeles utmärkt. Därför är det glädjande att Maud Olofsson är tydlig med att regeringen inte ser något egenvärde i att äga SAS. Det måste tolkas som en öppning för att på sikt avveckla det statliga ägandet, vilket är positivt.

Just nu är marknadsläget för en försäljning inte särskilt bra. "Men det kommer och då är det bra om SAS är i en bra finansiell situation", säger Maud Olofsson. Vilket förstås är en klok inställning. Jag hoppas förstås att marknaden snart svänger så det blir säljläge, och att regeringen då gör sig av med SAS-aktierna så fort tillfälle ges. Låt tjänstemännen på Näringsdepartementet få fokusera på annat än att förvalta flygbolag!

Uppdatering 19 februari
Maud Olofsson har nu gett tydligt besked: SAS ska säljas när tidpunkten är lämplig.

Läs mer
Runos blogg: Sälj SAS!

Linnéa Darells blogg: Lite lokalt, lite SAS
Andreas Froby: Varken SAS eller SAAB
Seved Monke: Lite mer populism från Miljöpartiet...
Andersson på Kungsholmen: Kan Norges villkor hindra Maud sälja SAS?
Anna König Jerlmyr: Riksdagen bör applådera förfrågan från regeringen
Albin Ring Broman: Maud vill sälja SAS - kommer Miljöpartiet att stödja förslaget?

Inga kommentarer: