2010-02-09

Okej att vägra skaka hand?

Historien om den muslimske mannen som vägrade att skaka hand med en kvinnlig potentiell arbetsgivare har nu avgjorts i tingsrätten. Mannen fick ingen praktikplats på företaget, och Arbetsförmedlingen menade att det var hans handskakningsvägran som var orsaken*. Därför vägrade Arbetsförmedlingen att betala ut ersättning.

Tingsrätten finner att Arbetsförmedlingen gjort sig skyldig till religiös diskriminering.

Det är en intressant problematik tingsrätten har haft att reda ut. Kan man, under åberopande av religionsfriheten, bete sig hur man vill? Om inte, finns det någon gräns och var går den? Uppenbarligen tyckte tingsrätten att mannen genom sin religion hade en väl grundad anledning att vägra skaka hand.

Vad hade hänt om mannen bara vägrat skaka hand "av princip"? Hade han då fått 60 000 kronor i skadestånd?

Självklart har varje individ rätt att göra som man vill. Det finns ett antal sociala koder i varje samhälle, och dessa kan man bryta mot efter eget gottfinnande. Man kan vägra att hälsa, man kan släppa dörrar i ansiktet på folk, man kan gå baklänges och prata högt för sig själv. Men man får räkna med att det kan få konsekvenser.

Den bordsgranne vars vinglas du nyss halsat eller vars bebis du deklarerat din avsmak för kanske inte vill anställa dig. Det får du räkna med, oavsett om det är religiösa, kulturella eller andra skäl som ligger bakom ditt beteende. "Social kompetens" är en egenskap som ofta efterfrågas av arbetsgivare. Att den som brister i det avseendet inte är aktuell för en anställning borde inte vara konstigare än att den som saknar rätt högskoleutbildning inte får jobbet.

Uppdatering:
Sofia Nerbrand skriver om diskrimineringsfallet i SvD den 22 februari: "Vem diskriminerade egentligen vem?"


Läs mer
Erik Cornell: "DO sårar vårt rättsmedvetande"

Mikael Ståldal: Handskakning och diskriminering igen
Odelberg: Stockholms tingsrätt dömer redan efter särlagstiftning
Johan Pehrson: Att skaka tass
Mathias Sundin: Lite mer handskak
Mathias Sundin: Framgång för medeltiden att män kan vägra ta kvinnor i hand* = Det kan nämnas att enligt det aktuella företaget så var det inte vägran att skaka hand som gjorde att mannen inte fick jobbet. Men diskussionen är ändå intressant.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Du har helt rätt att diskussionen är intressant. Om de webartiklar jag läst stämmer så hade arbetsfömedlingen fått information "på stan" att hans vägran att skaka hand med kvinnan var orsaken till at han inte fick praktikplatsen. AF tog sedan detta som en ursäkt till att dra in hans stöd. Stämmer det så är domen är helt korrekt.

AF borde ha hämtat information från företaget varför vederbörande inte fick jobbet.

Jag har inget emot att bli hälsad med en bugning, men mannen bör förstå att svenskar kan ta det som en skymf att inte vilja skaka hand.
Undrar om han visste det

H2

of_darkness sa...

Och ska social efterlevnad av saker som inte är lag börja smygas in i lag tillämpning och myndighetsutövning?

Så att få akassa som är en ersättning som man betalt för att få genom sitt medlemskap i en ekonomisk förening ska de inte ha med att göra om du totalt saknar socialt kompetens.

Det är en rättighet snarast att sakna det elelr att sakna kunskaper tex genom att alltid misslyckas på prov medvetet vilket såklart alldrig kan bevisas , ska det dså plöttsligen leda till att amn ska utförsäkras? är det inte vettigare att finan just det jobb som denan individ passar för och klarar av.

Erik sa...

Jag har inte heller något emot att bli hälsad med en bugning - om det varit så att alla personer blev hälsade på det sättet. Men att mötas av en vägran att skaka hand p.g.a. min ras eller mitt kön är inget annat än diskriminerande. Hur långt kan vi dra det - kan man t.ex. vägra att prata med kvinnor med religionen som ursäkt? Eller ens vara i samma rum som dem? Var går gränsen där AF kan hävda att det är den arbetssökandes uppträdande som är orsaken till utebliven anställning? Det är den frågan jag vill att DO och tingsrätten svarar på.
Och självklart hävdar företaget officiellt att det var kompentsbrist det handlade om, annars hade de själva fått en stämning runt halsen.

Anonym sa...

Klart som brännvin är ju i alla fall att ingen vettig företagare skulle anställa en tomte som inte vill ta i hand vid affärsuppgörelser. Men vill dom vara arbetslösa så får dom väl vara det. Tugga i er svenska seder eller stå utanför. Men gnäll då inte över det val ni gör och spring till DO. Det är ju patetiskt.

G.E Online sa...

Det är svårt att uttala sig om detta när det råder delade meningar om ifall mannen helt ignorerat chefen, då gjorde han fel, eller om han noga förklarade sin religiösa syn på handskakning och istället hälsade verbalt, då gjorde han inte fel.

Anonym sa...

Jag tycker det hela är så enkelt som att man tar seden dit man kommer, oavsett religion eller politisk åskådning. Skulle jag åka till mellanöstern skulle jag hälsa på folk på deras sätt.

Att skylla sitt beteende på religion är aldrig bra i längden, och gör man det ändå får man så sitt kast. Företaget gör i min mening helt rätt som säger att han saknar kompetensen. För det gör han. Han saknar kompetensen att på ett hövligt sätt föra sig i svenska affärskretsar.

Petter sa...

Affärskretsar? Det handla om att sköta en maskin som kvinnan som intervjuade honom själv menade att han inte skulle klara av, rent fysiskt. Hon säger själv att det inte var hälsningen som inverkade i beslutet om han skulle fått praktikplatsen eller inte. Han hade inte kompetensen. Istället förstörde arbetsförmedlingen denna mans framtid eftersom han inte fick chansen att få komma till någon annan praktikplats, hans ersättning drogs in och han fick inte slutföra sin utbildning. Mannen upplevde ju inte att det var företaget som diskriminerade honom så den slutsatsen behöver ni inte dra. Det var inte dom som såg till att han blev utsparkad ur sin utbildning och fick flytta från kommun i fråga. Hur skulle ni reagera om ni blev utkastad från en utbildning för att ni inte fick praktikplats och inte ens fick chansen att göra några fler intervjuer? Hade han upplevt att det var detta företag som gjorde så att han inte fick fortsätta sin utbildning hade han givetvis stämt dom. Men det var inte detta företagets information de agerade på.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Jesper Svensson sa...

Anonym 01:37 - Jag har tagit bort ditt inlägg på grund av din främlingsfientliga ton.

Re Petter sa...

Du skriver:
"Det handlar om att sköta en maskin som kvinnan som intervjuade honom själv menade att han inte skulle klara av, rent fysiskt. Hon säger själv att det inte var hälsningen som inverkade i beslutet om han skulle fått praktikplatsen eller inte. Han hade inte kompetensen"

Tror du på tomten också? Självklart hävdar Vd:n detta officellt då hon inte vill riskera att även företaget får en stämning om diskriminering runt halsen. En formell kompetens går oftast bra att bedöma på avstånd genom skriftlig ansökan. Vid intervjun undersöks oftast den sociala kompetensen etc.

Sedan kan man undra hur tingsrätten kunde anse att det var religiös diskriminering. Det finns ingen grund för att skaka hand med kvinnor ska vara något som är emot religionen, utan det handlar "bara" om kultur, samma sak med burka. Religion och kultur är inte samma sak, åtminstone inte för mig och många andra.

Unknown sa...

Muppar finns det, det tragiska är när man inte ser sitt eget ansvar för händelserna i sitt liv.

Svensk kultur har fel och brister men nog uppväger fördelarna.

I ljuset av detta spektakel - som dessutom innebar ersättning till en icke anställningsbar kandidat - så blir kön till SD längre och längre inför valet.

Vissa gräver sin egen grav.

Anonym sa...

Det tråkiga är ju att det enbart är vissa grupper i samhället som kan bli diskriminerade, skulle jag t.ex. vägra anställa någon för att han är kristen eller för att han är för blond så skulle det inte hända ett skit. Men om jag säger att det är för att han har en annan religion än kristendom så är jag ute på hal is, samma sak om jag säger att han är för mörk. Vi är helt enkelt inte lika inför lagen.

Unknown sa...

I Bibeln står det att "mannen är kvinnans huvud". Skulle jag kunna hävda att jag inte kan tänka mig att arbeta under en kvinnlig chef på religiösa grunder? Nej.

Min stora undran i den här frågan är huruvida företagets motvering att han saknade "kompetens" handlar om ämneskompetens eller social kompetens?

Annars känns det vidrigt med så höga skadestånd - vad får ett misshandelsoffer eller våldtäktsoffer? Inte på långa vägar lika mycket ens om man äskar om så höga skadestånd.

elina sa...

Att inte skaka hand går väl an men sedan? Att arbeta under en kvinnlig chef? Att hjälpa handgripligt en kvinnlig medarbetare? Att äta lunch och det kommer en kvinna till samma bord? Dela arbetsrum? Leverera till kvinnliga kunder?
Det skulle ju aldrig fungera. Men ska man få betalt genom DO varje gång om man inte ens tänker få det att fungera av några privata religiösa skäl?