2014-01-10

Lättare återvinning för oss som inte har bil

För ett par år sedan uppmärksammade jag att Stockholms återvinningscentraler inte är särskilt välkomnande för besökare som inte är bilburna. Ett problem som jag skrev om i ett blogginlägg (Återvinning – inte bara för bilburna), vilket faktiskt också uppmärksammades i ett inslag på TV4 Stockholm (Tv-inslag om återvinningscentralerna).

Jag lyckades sedan driva igenom att att Alliansen i trafik- och renhållningsnämnden gjorde följande särskilda uttalande:
"Många stockholmare väljer att inte ha bil. För dem kan den mobila miljöstationen vara ett bra alternativ, liksom de fasta miljöstationer som finns på ett antal platser. Det är emellertid viktigt att även de stora återvinningscentralerna är attraktiva och tillgängliga för alla, oavsett om man är bilburen eller ej.

Det vore därför önskvärt att trafikkontoret ser över stadens återvinningscentraler ur ett tillgänglighetsperspektiv för att säkerställa attraktiviteten för besökare med andra färdsätt än bil, exempelvis gång, cykel och kollektivtrafik."
Återvinning för alla!
Som ersättare i en nämnd besitter man inte direkt en av kommunpolitikens tyngsta maktpositioner. Därför är det kul när man någon gång lyckas påverka stadens politiska maskineri i en viss riktning. Således blev jag väldigt glad när jag läste Trafikkontorets verksamhetsplan för 2014. Där står nämligen följande (s. 15–16):
"Anläggningar för skrymmande och farligt avfall måste säkerställas i den växande staden. En arkitekttävling för framtidens återvinningscentraler i världsklass ska anordnas under första halvåret 2014. Fokus läggs på att återvinningscentralen ska kunna fungera för dem som inte har bil."
Jag var nu snubblande nära att ta till en "ett litet steg för en människa, men ett stort steg för mänskligheten"-referens, men insåg att det nog vore lite väl anspråksfullt. I stället nöjer jag med att konstatera att jag är glad att ha fått vara med och bidra till att Stockholm tagit åtminstone ett litet steg mot att bli vänligare mot oss bilfria.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Grovsoprum? bör ju rimligen vara logistiskt mer optimalt än att alla åker med sina egna grovsopor.

Jesper Svensson sa...

Anonym - Grovsoprum bör förstås finnas på så många ställen som möjligt, men så ser det inte ut. Dessutom tar många grovsoprum inte emot visst avfall, t.ex. kemikalierester. ÅVC:erna kommer nog behövas även i framtiden, och de bör vara tillgängliga för alla.