2014-01-14

Bygg gärna till i city – men upprepa inte gamla misstag

Jag välkomnar utveckling av betongkolosserna i city. Men om- och tillbyggnader måste tillföra värden till stadslivet.

Det är ingen hemlighet att jag tillhör de folkpartister som tycker att partiet haft en alltför försiktig linje i vissa stadsbyggnadsfrågor (vilket jag gett uttryck för i ett antal blogginlägg). Mitt intryck är förvisso att det interna opinionsarbete som bedrivits av oss som vill se en lite mer framåtblickande politik gett resultat; Folkpartiet är nu en aktiv röst för ett ambitiöst bostadsbyggande i Stockholm – men också för ett byggande som håller kvalitet och inte återupprepar gamla misstag.

Ett exempel på det är de pågående planerna på "jäsning" av Gallerian-kvarteret (jag har skrivit om detta tidigare, se Bygg bostäder i Trollhättan!). Fastighetsägaren vill bygga ytterligare några våningar på betongkolossen, men har inga planer på att inrymma bostäder i huset. Därmed missar man en möjlighet att minska effekterna av den omfattande kontorisering av city som blev konsekvensen av 1950- och 60-talens modernisering.

Enbart fler kontor är inte lösningen. Ill: White Arkitekter.
Detta ärende är särskilt känsligt eftersom fastigheten gränsar till Brunkebergstorg. En extremt central plats, som idag är fullständigt öde och bortglömd. Synd, inte minst för att det är där det imponerande Riksbankshuset ståtar. Jag motsätter mig inte att Gallerian-fastigheten utvecklas, men en sådan förändring måste villkoras av att det bidrar till en bättre helhetsmiljö, inte minst vid Brunkebergstorg.

I dagens DN går Skönhetsrådet till skarp kritik mot planerna för Gallerian. "En enskild fastighetsägare får möjlighet att förtäta och höja sitt kvarter – och vinner väldigt mycket­ – allmänheten vinner absolut ingenting", säger rådets sekreterare Martin Rörby.

Folkpartiets borgarråd Lotta Edholm skriver så här i sin blogg:
"Att fastighetsägare vill göra om sina fastigheter i City är bara att välkommet. Det finns för få bostäder, det finns för många dåliga stadsmiljöer och det finns allt för mycket tråkig arkitektur. Möjligheten finns nu att vi kan reparera några av de brister som de massiva rivningarna i Klara gav upphov till. Men detta är inte liktydigt med att säga ja till varje föreslagen förändring."
Jag tycker såväl Rörby som Edholm har viktiga poänger. I ett så omfattande tillbyggnadsprojekt som det nu är fråga om, på ett så känsligt läge, måste vi som politiker våga ställa krav på att förändringen också ska medföra värden för stadsmiljön och för oss medborgare som vistas i den – till exempel att skapa fler bostäder i city. Det är synd att fastighetsägaren inte visar något intresse för detta.

1 kommentar:

Hans Åberg sa...

Jag såg också Skönhetsrådets bitska kommentar men förstod inte egentligen inte varför de var så ilskna. Av bilden i DN att döma såg förslaget riktigt trevligt ut. Det såg dessutom ut som bostäder men jag är inte insatt i ärendet. Vad är problemet?