2012-08-29

Tågen ska gå som på räls.

Infrastruktur är en viktig förutsättning för en långsiktig god tillväxt, sade Folkpartiets Jan Björklund i sitt sommartal i Göteborg för ett par veckor sedan (se Folkpartiet vill se satsningar på järnvägen). Därför behöver Sverige satsa mer på att utveckla vägar och järnvägar, till exempel genom en ny bana mellan Göteborg och Borås, så att Landvetters flygplats blir nåbar även med tåg. Björklund påpekade också att det viktigaste är att vi underhåller de anläggningar vi har, så att tågtrafiken blir mer pålitlig.

Alliansen tuffar på.Bild: SVT.se

Idag presenterade regeringen en jättesatsning på utbyggda järnvägar i Sverige. Satsningen omfattar 55 miljarder och det största enskilda projektet blir Ostlänken, en dubbelspårig snabbjärnväg mellan Södertälje och Linköping. Ostlänkten kommer att kapa restiderna rejält, och dessutom skapa en järnvägskoppling till Skavsta, vilket kan ge nya möjligheter för den flygplatsen. Därutöver kommer det, som Jan Björklund efterfrågade, bli ny järnväg mellan Göteborg och Borås. För att säkerställa den befintliga järnvägsanläggningen kommer 20 miljarder att avsättas för ökade drift- och underhållsåtgärder. Därigenom tillgodoser regeringen de behov som Trafikverket pekade på i sin kapacitetsutredning för att få ut maximal kapacitet ur befintligt system.

Detta är förstås inte allt: senare i höst lär ytterligare satsningar presenteras i den infrastrukturproposition som kommer. Genom att ta ansvar för Sveriges ekonomi har Alliansen nu möjlighet till historiska satsningar på förbättrade tågtransporter i Sverige

"Vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar av god standard måste finnas för att människor ska kunna resa, arbeta och handla med varandra. Ett robust järnvägssystem är en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad", skriver Jan Björklund i sitt nyhetsbrev. Precis så är det. Där tågen går, går ekonomin som tåget, skulle man kanske kunna säga. Rälsen binder samman människor och marknader, och gör Sverige starkare. Alliansen har idag presenterat en viktig satsning för framtiden.

Media: DN, DN1, SvD, SvD1, SvD2, SvD3Expr, AB, GP, NT

Inga kommentarer: