2012-08-12

Folkpartiet vill se satsningar på järnvägen

Idag höll Jan Björklund sitt årliga sommartal i Göteborg. Talet innehöll tre huvudpunkter inför höstens budgetförhandlingar inom Alliansen. Folkpartiet kommer att driva satsningar på utbildning, infrastruktur och sänkta skatter.

Jan i Götet.
Foto: Eva Flyborg

Allt detta är förstås viktiga och långsiktiga satsningar för att skapa förutsättningar för jobb och välfärd i framtidens Sverige. Särskilt uppskattar jag att Björklund lyfter infrastrukturen.

Eftersom talet hölls i Göteborg talade Björklund mycket om satsningar i Västsverige, däribland att det är dags att bygga om E20 till motorvägsstandard. Han nämner också förstärkningen av järnvägskapaciteten i centrala Göteborg, samt ger stöd för en ny snabbjärnväg mellan Göteborg och Borås (där Landvetters flygplats blir ett naturligt stopp).

Jag tror att nästan alla som åkt tåg i Sverige de senaste åren fått känna av konsekvenserna av ett långvarigt bristande underhåll av de svenska järnvägarna (för ett av många exempel, se Satans järnvägar). Numera finns till och med en sajt, Sena tåg, där man kan se hur många tåg som försenats (på sträckan Stockholm–Göteborg hittade jag 655 tåg som var mer än 10 minuter försenade första halvåret 2012). Den nuvarande situationen är naturligtvis inte acceptabel.

Trafikverket föreslår i sin kapacitetsutredning ett antal åtgärder för att komma ifatt med det eftersatta underhållet. På sikt kan höghastighetståg bli aktuella, men i första hand måste de anläggningar vi ha fungera. Jan Björklund formulerar Folkpartiets inställning så här:
"Sverige behöver öka investeringsramen med några miljarder kronor till varje år. Men i första hand så måste dessa nya resurser gå till att underhålla alla de järnvägar som redan finns, med nya signalsystem, uppvärmda växlar som inte fryser och att öka kvaliteten på de vägar som redan finns med breddning, trafikseparerande mitträcken och planskilda korsningar. Först därefter, om resurserna räcker, kan vi börja diskutera nya järnvägar och nya vägar."
Det är en rimlig hållning, även om den förstås inte ger upphov till några braskande rubriker. Sans och balans premieras ju sällan av löpsedelsmakarna. Folkpartiet vill ha höghastighetståg mellan de stora städerna, den diskussionen är det viktigt att vi håller levande. Men det är också rimligt att vi börjar med att laga det som är trasigt, innan vi bygger nytt. I och med att finansministern aviserat att han är beredd att öppna plånboken, hyser jag gott hopp om att Alliansen kan enas om stora satsningar på järnvägen i höstens budget. Det skulle Sverige behöva.

Media
DN, SvD, G-P, AB

Läs även
Rasmus Jonlund (FP): Framtidsfokus med Folkpartiet

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vi som inte är folkpartister undrar varför fp för en moderat politik och inte profilerar sig. Konstigt att det finns några själar kvar som tappert försöker hålla fanan högt trots vikande väljarstöd och menlös politik som enbart gynnar de redan rika..

Jesper Svensson sa...

Anonym - Om det är något som långsiktigt gynnar Sverige så är det satsningar på forskning och utbildning, infrastruktur och ett bra företagarklimat. Det är precis de frågor Jan Björklund lyfter i sitt tal. Om man betraktar det som "menlöst" så blir jag onekligen nyfiken på vad man tror är meningsfullt.