2010-07-24

Malariabekämpning är intelligent

En intressant artikel i Economist (Mens sana in corpore sano, 3 juli 2010) tar upp sambandet mellan förekomsten av smittsamma sjukdomar i ett land ("sjukdomsbörda") och befolkningens IQ. Slutsatsen är att det finns ett sådant samband, och mot den bakgrunden blir det ännu tydligare hur viktig kampen mot den här typen av sjukdomar är.

Hjärnan hos ett nyfött barn konsumerar 87 procent av energin i kroppen. Ju fler virus och bakterier, ju mer malaria och diarrésjukdomar, som slåss om den energin, desto större är risken att barnets hjärna inte utvecklas optimalt. (För en vuxen människa är för övrigt motsvarande siffra 25 procent!)

I topp på listan ligger länder som Singapore och Sydkorea, med snitt-IQ på 108 respektive 106 och sjukdomsbörda på 2,67-2,98. I botten finns bl.a. Kamerun och Mocambique, vars IQ-siffror är 64 och sjukdomsbördan 4,35 respektive 4,64. Sverige har som jämförelse IQ-siffran 99 och sjukdomsbördan 2,15.


Forskningsresultaten visar hur fullständigt nödvändigt det är för fattiga länder att få ordning på sjukvård och sjukdomsbekämpning. Mediciner och rent vatten räddar inte bara liv på kort sikt, det bidrar också till att på lång sikt skapa förutsättningar för att ett land ska kunna resa sig ur fattigdomen. Det här är förstås inga revolutionerande nyheter, men det är alltid intressant när forkare lyckas visa så här tydliga samband.

Trots detta har stigande snittintelligens bland befolkningen också sina baksidor. I de länder där sjukdomsbördan är låg, och där vi således håller oss friskare, får vårt immunsystem inte tillräckligt med utmaningar. Risken är då att immunförsvaret vänder sig emot våra egna celler (som det ju egentligen ska försvara) vilket resulterar i ökad förekomst av astma och allergier. Så kanske ligger det ändå något i uttrycket "lite skit rensar magen".

Inga kommentarer: