2010-06-30

Game over för spelmonopolet?

Svenska staten är ett märkligt väsen. Under lång tid har den varit förtjust i att tjäna pengar på sprit och spel.

Under den här mandatperioden har Alliansen sålt av statens spritfabrik. Fortfarande håller sig dock staten med ett monopol på spel och casino. (Nåja, riktigt monopol är det inte. Även Socialdemokraterna får bedriva lotteriverksamhet, och cashar därmed in runt 80 miljoner om året.)

"Det här blir jackpot för statskassan, älskling."

När det gäller regleringen av spelmarknaden så har regeringen tillsatt en utredning (SOU 2008:124) som föreslår att fler aktörer än staten och folkrörelserna får bedriva lotterier. Men nu kan ett beslut i Högsta domstolen komma att skynda på liberaliseringen.

Målet gäller en restaurang som ställt ut spelautomater som är uppkopplade mot en server i Tjeckien. Restaurangen hävdar att lotteriet därmed inte äger rum i Sverige och att svenska lotteribestämmelser därmed inte är tillämpliga.

Om HD skulle komma fram till att det här är okej "blir det oerhört problematiskt", enligt Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt.

Tvärtom, skulle jag säga. Ett sådant HD-utslag skulle tvinga fram en förändring av regelverket. Förhoppningsvis utmynnar den i insikten att det inte finns någon anledning för svenska staten att hålla sig med ett spelmonopol. Spelmarknaden ska vara öppen även för andra aktörer. Den bästa lösningen vore ett licenssystem för spelarrangörer, där spelföretag åläggs ett visst socialt ansvar. Det är också grundpelarna i Folkpartiets spelpolitik - lite mindre statlig reglering, lite mer frihet för människorna.

Läs andra om spelmonopolet, lotterilagen, Lotteriinspektionen, Svenska spel

Inga kommentarer: