2009-08-24

Skrapanskylten 24 augusti


Fyra månader till julafton. Kanske har Skrapanskyltens ljus tänts till dess?

Inga kommentarer: