2009-08-22

Dags för Folkpartiet att bota höghusfobin

I media har rapporterats att Allianspartierna har olika syn i frågan om höga hus i Stockholm. Folkpartiet är tyvärr ett parti som säger nej.

Jag skriver ”tyvärr” eftersom jag inte tycker att den inställningen stämmer överens med min bild av Folkpartiet som ett framstegsvänligt parti. Höga hus borde vara ett självklart alternativ i modernt storstadsbyggande, även i vår stad. Så länge stadssilhuetten domineras av medeltida kyrktorn ger Stockholm snarare intryck av loj provinshuvudstad än dynamisk metropol. Det är blandningen mellan gammalt och nytt som ger staden liv och karatär. Jag menar inte att skyskrapor ska byggas på varje ledig markplätt. Men att utropa city till fredad zon tyder på förändringsrädsla. Höga hus en självklar byggsten när en storstad växer fram, och borde så vara även i Stockholm.

Centerpartiets Trifoliumskrapa (www.trifoliumskrapan.se)

Det finns ingen anledning för oss att vara rädda för höga hus. Inte har väl Stockholm tagit skada av Skatteskrapan och Kungstornen? Har stadens charm och karaktär ödelagts av Folksamskrapan, Södertorn eller Bonnierhuset? (Nej, vi behöver inte ens skämmas för Hötorgsskraporna.)

Mitt förslag till Folkpartiet: Ge snarast upp det kategoriska motståndet mot nya höghus i city. En mer liberal inställning vore att i stället låta varje höghusprojekt prövas utifrån sina egna speciella förutsättningar. På så vis kan vi bygga en stad som tar hänsyn till historiska värden samtidigt som den möter framtiden med öppna ögon.


Andra inlägg i skyskrapedebatten:

Lotta Edholm (FP) om höga hus i Stockholm

Madeleine Sjöstedt (FP) om höga hus där det passar

Per Ankersjö (C) vill bygga skyskrapor i Stockholms innerstad

Trifolium - grön skyskrapa norr om Kungsbron

Klarabergs torn

Nytt skyskrapeförslag i Stockholm (Ropsten)

Inga kommentarer: