2009-04-07

Sahlin i otakt med Rörelsen

Huvudproblemet för oppositionen är inte skandalerna kring Wanja Lundby-Wedin, även om Mona Sahlin säkert gärna vill tro det. Nej, det största problemet för S är nog snarast samarbetet med Miljöpartiet och vänstern. Dessa båda obskyra partier driver de livsviktiga mittenväljarna på flykten.

Så här skriver Norrköpings Tidningar:
Gällande opinionskrisen inom socialdemokratin är det uppenbart att Mona Sahlin gjorde ett fatalt misstag när hon accepterade Rörelsens krav på att ha med Vänsterpartiet i koalitionssamarbetet. En koalition mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet vore om inte annat en utmaning för den politiska mitten. En blandning av socialdemokratisk pragmatism och Miljöpartiets syn på småföretagande och nya lösningar vore spännande. Men i stället för nytänkande fick Sahlin en fotboja kopplad till ett ankare i form av Vänsterpartiet. Hur det går med nytänkandet då kan var och en räkna ut.
Ännu lite klatschigare uttrycker sig S-märkte pr-konsulten Harald Ullman på Newsdesk:
Oppositionen består av två stycken som är emot tillväxt och vars kärntrupper drömmer om att odla lin och göra getost i någon liten jämtländsk håla. Och den tredje är egentligen är emot marknadsekonomin och vars kärntrupper egentligen hoppas att lågkonjunkturen ska leda till kollaps för kapitalismen. Och de fyra ska föra en politik som skapar tillväxt, sysselsättning och välfärd.
Det var möjligen detta Mona Sahlin hade på känn när hon i höstas bara bjöd in Mp till samarbetet. Men Rörelsen ville annorlunda och tvingade Sahlin att öppna stora famnen för Ohlygarkerna. Det verkar ofrånkomligen finnas ett glapp mellan Sahlin (och kretsen kring henne) och resten av Rörelsen. Ska bli spännande att se hur det utvecklar sig framöver.

Inga kommentarer: