2007-08-07

Revolt i brist på annat?

I maj 1968 var Paris en orolig stad. Universitetsstudenter demonstrerade på gatan och ockuperade Sorbonne. Majrevolten tillskrivs ofta bl.a. missnöje med president de Gaulles politik och det föråldrade undervisningssystemet.

Gatukravaller i Paris

Charles de Gaulle

I boken De Gaulle. Generalen som var Frankrike, som jag för närvarande läser, nämner författaren Knut Ståhlberg en annan intressant aspekt, lanserad av Le Mondes dåvarande politiska expert Pierre Viansson-Ponté. Var en av faktorerna i majrevolten 1968 helt enkelt att Frankrike hade tråkigt?

Så här skriver Ståhlberg.
Det franska folket hade tråkigt. De stora händelserna i världen [Vietnam, Biafra m.m.] angick inte Frankrike. För första gången på trettio år levde Frankrike i fred och var inte inblandat i någon konflikt.
Tanken är lite kittlande, och avidealiserar onekligen den bärsärkagång som ägde rum på Paris gator under röda och svarta fanor.

Inga kommentarer: