2007-08-19

Påfyllning i ordförrådet, del X

Lärde mig ett nytt verb igår: facebooka. Det uttalades i ett sammanhang som kan uppfattas som lätt hotfullt, ungefär att
"alla pinsamma bilder vi tar i kväll kommer att facebookas i morgon".
Kanske var det som avhöll mig från att klättra upp på taket.

Inga kommentarer: