2013-09-04

Cyklar som rullar får mindre plats än bilar som står still

På Götgatan får biltrafiken sex breda filer, medan cyklisterna får två smala. Är det en rimlig prioritering?

Idag anlände USA:s president Barack Obama till Sverige i sitt jättestora flygplan och med ett jättestort entourage. När hans jättelånga bilkortege körde in i Stockholm var halva stan avspärrad. Allmänheten var vederbörligen förvarnad om att trafikkaos kunde vänta. För min del befarade jag att min dagliga tunnelbaneresa till Gamla stan skulle vara osedvanligt knökfull, och passade därför på att använda ett nytt transportmedel för att ta mig till jobbet: cykeln.

Resan mellan Hammarbyhöjden och Hantverkargatan gick oväntat smidigt och tog ungefär 25 minuter. Jag cyklade i ganska maklig takt men, upptäckte jag, det är å andra sidan i praktiken det enda som står till buds med tanke på trängseln i cykelfilerna.

Cykelkurvan pekar uppåt. Källa: Stockholms miljöbarometer
Kurvan över antalet cyklister i Stockholm pekar brant uppåt. År 2000 passerade 28 000 cyklister innerstadssnittet varje dag. Nu ligger siffran på närmare 60 000. Detta innebär förstås att cyklisterna behöver större gatuutrymme. Jag vet att Stockholms stad jobbar hårt med denna fråga (det är många som konkurrerar om gatuutrymmet) men när jag cyklade längs Götgatan på väg hem idag slog det mig att mycket fortfarande kan göras.

Olika prioriteringar på Götgatan. Bildkälla: Google Maps

Götgatan är en gata med både mycket biltrafik, mycket cyklister och många fotgängare. Ändå är bilismen så kraftigt prioriterad att den får uppemot sex filer till sitt förfogande – fyra för fordon i rörelse och två för stillastående fordon – medan de allt fler cyklisterna bara har två trådsmala cykelbanor, en i vardera riktning, till sitt förfogande. Är det en rimlig prioritering?

I den nya framkomlighetsstrategin som Stockholm antagit är det de miljö- och utrymmessmarta transportslagen (gång, cykel och kollektivtrafik) som prioriteras. Jag ser fram emot den dag när strategin blivit verklighet. Exemplet Götgatan visar att mycket arbete ligger framför oss.

4 kommentarer:

Krister Isaksson sa...

Glöm inte att under Götgatan finns ytterligare 4 körfält - Söderledstunneln så summan blir 10 körfält!

Jesper Svensson sa...

Krister Isaksson – Bra poäng, tack för det!

Anonym sa...

Cykelromantikernas våta dröm. Peking på 70-talet.

Anonym sa...

Om vi hade trängselavgifter till gagnet och inte bara till namnet så skulle det finnas plats för både cyklar, fotgängare, rollatorer, rullstolar mm. mm.
De nuvarande passage-avgifterna gör ingen skillnad på om du kör din bil FRÅN ett område med LITE trängsel eller tvärtom. Det är sådana politiska beslut som skapar politikerförakt:-) Pårom Jesper!!