2013-09-26

Sammanträde med Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Idag var det nypremiär för mig i Skarpnäcks stadsdelsnämnd (jag satt där även en period för ungefär fyra år sedan). 

På dagens sammanträde fick vi information om aktuella kollektivtrafikprojekt i Stockholm, däribland utbyggnaden av tunnelbanans blå linje till Nacka och planerna på att konvertera Hagsätra-grenen till blå linje för att avlasta Gullmarsplan. Eventuellt kommer också tunnelbanestationerna Globen och Enskede gård att slås ihop till en ny, Slakthuset, som ska ligga ungefär mitt emellan de båda nuvarande. Men några sådana beslut finns inte fattade ännu.

Från Folkpartiets sida är vi angelägna om att Spårväg syd förlängs från Älvsjö till Skarpnäck. Vi tror att detta skulle skapa nya resmönster och möjligheter att bygga många bostäder längs med linjen. Dessutom skulle Skarpnäck kunna bli en ny bytespunkt för resande från Tyresö, med bra spårförbindelser både västerut och norrut. Det skulle kunna avlasta Gullmarsplan, som redan idag är en flaskhals. Läs gärna mer om våra tankar kring Spårväg syd på Folkpartiets i Skarpnäck blogg.

Bland ärendena på nämnden var det den s.k. T2:an, dvs. uppföljningen per tertial 2, som var mest omfattande. Rapporten visar att stadsdelens ekonomi är i gott skick; prognosen pekar till och med på ett överskott om 1,7 miljoner kronor. Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd har glädjande nog sjunkit jämfört med förra året, från 3,6 till 3,4 procent. Andelen personer med ekonomiskt bistånd har sjunkit fårn 2,17 till 2,06 procent. Båda dessa mätetal är rejält lägre än årsmålen (4,1 respektive 2,3 procent).

Ett område där vi behöver förbättra oss är parkskötseln. Trots en ambitiös satsning på upprustning av stadsdelens parker så är bara drygt hälften (55 procent) av invånarna nöjda med parkskötseln. Tillgång till attraktiva, trygga och välfungerande parker och grönområden är ett viktigt i vår gröna stadsdel, och vi i Folkpartiet kommer förstås hålla ögonen på denna fråga.

Detta var några punkter ur den omfattande T2-rapporten, som vi godkände vid dagens sammanträde. Nu väntar snart arbetet med stadsdelens budget för 2014, då kan vi verkligen påverka vilka fokusområden stadsdelen ska ha. Budgetarbetet blir en intressant utmaning!

Inga kommentarer: