2013-08-31

Folkpartiet öppnar för bilfri Klarabergsgata

När Spårväg city förlängs utmed Klarabergsgatan är Folkpartiets uppfattning att biltrafiken bör begränsas kraftigt.

I torsdags sammanträdde trafik- och renhållningsnämnden och tog då ställning till en remiss från landstinget avseende förlängningen av Spårväg city längs Klarabergsgatan fram till Centralstationen. I remissen anges att man planerar för biltrafik på sträckan, men stadens tjänstemän har utrett frågan och kommit fram till att det skulle gå att göra Klarabergsgatan bilfri.

Klarabergsgatan 2018?
Folkpartiet, tillsammans med C och KD, skrev därför ett särskilt uttalande där vi förordade en lösning där biltrafiken på Klarabergsgatan starkt begränsas. I det fortsatta arbetet med Spårväg city bör det även utredas om biltrafiken på Hamngatan kan begränsas. Moderaterna har tidigare uttalat sig positivt om en bilfri Klarabergsgata, men valde att inte skriva under det särskilda uttalandet.

Min uppfattning är att bilfria gator kan öppna nya möjligheter i city; inte minst vore det välbehövligt i den sunkiga del av Klarabergsgatan som vetter mot Centralstationen. Jag förstår att vissa oroar sig för biltrafikens framkomlighet, men samtidigt är detta helt i linje med planeringen för framtidens Stockholm, där gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafiken.

Erfarenheten visar att när en gata väl befriats från biltrafik så känns beslutet i efterhand ganska självklart. En gång i tiden var till exempel Drottninggatan öppen för biltrafik. Nybrogatan blev gågata 2003, Götgatsbacken året efter. Ingen vill väl öppna dem för biltrafik igen?

Biltrafik på Drottninggatan 1962. Foto: Spårvägsmuseet.
Förutom en bilfri Klarabergsgata så hoppas jag att spårvägen byggs utan alltför mycket stängsel, som SL tycks ha en förkärlek för. Nedanstående exempel från Manchester visar att det går att bygga spårväg i stan utan att det blir stora barriäreffekter.

Spårväg i centrala Manchester.

Länkar:
Starkt stöd för bilfria gator, Bilfritt Klarabergsgatan

Inga kommentarer: