2013-08-18

Är landsbygden för dålig på att ta betalt?

Två debattörer tycker att det finns en obalans mellan stad och landsbygd. De lyckas dock inte konkretisera vad de menar.

"Kontrakten mellan stad och land måste bli transparenta och tydliga", menar Christel Gustafsson och Magnus Ljung idag SvD Brännpunkt. Såvitt jag förstår dem menar de att staden blivit alltför distanserad från landsbygden och att resursflödena är alltför enkelriktade; staden tar, landbygden ger. Denna obalans vill debattörerna komma till rätta med.

Ett sätt att komma till rätta med denna påstådda obalans är att se över vad staden betalar för det landsbygden levererar. Leveranserna från landsbygden "har ett pris och ett värde. Om vi bättre värderar och prissätter dessa leveranser innebär utvecklingen mot en biobaserad ekonomi också stora möjligheter".

Får de rätt betalt?
Som exempel på landsbygdens möjligheter nämner de rening av vatten och produktion av biogas. Något förvånande förvisso; vattenrening är ju en verksamhet som staden redan idag klarar av på egen hand och biogasproduktion kan också med fördel ske stadsnära (när luktproblemen åtgärdats).

Bortsett från det tycker jag att debattörerna har en del intressanta tankespån. Särskilt när det gäller prissättning av landsbygdens tjänster, som idag tydligen är dåligt värderade. Av vem då? undrar jag. Är det någon mekanism i marknadsekonomin som inte fungerar? Är det skevheter i skatte-/regelsystemet som leder till att landsbygden inte kan ta tillräckligt betalt, eller finns det andra orsaker?

Jag tror generellt att det finns skäl att fundera på om vi betalar "rätt" pris för att utnyttja olika typer av tjänster. För att ta ett banalt exempel: Är det helt självklart att det är gratis att köra på motorvägar medan den som vill trafikera järnvägen måste betala spåravgift?

Om vi ska klara framtidens utmaningar får vi inte fastna i gamla föreställningar utan måste vara beredda att ibland frigöra oss från invanda tankesätt. Att tänka fritt är som bekant stort, men att tänka rätt är större. Huruvida artikelförfattarna tänkt rätt, eller bara fritt, kan jag inte bedöma. Men jag skulle gärna ta del av ett mer utvecklat resonemang.

Även Hans Åberg (FP) bloggar om landsbygdspolitik: Landsbygdspolitik och självbestämmande, Det svänger om landsbygdspolitiken, Landsbygden – ett ekosystem i obalans, Den undersysselsatta landsbygden

Inga kommentarer: