2013-08-30

Tellus Tower och andra höga hus

Höga hus kan tillföra kvalitéer i stadsbilden. Men de måste utformas med omsorg, nerifrån och upp.

I veckan avslöjades att ett 225 meter högt hus, Tellus Tower, ska byggas vid Telefonplan. Om projektet blir av kommer Stockholm åter att få Sveriges högsta byggnad (Kaknästornet, 155 meter, blev slaget av Turning Torso, 190 meter, år 2005). Även i Göteborg planeras för övrigt ett nytt höghus, det 201 meter höga Karlavagnstornet.

För ett par år sedan invigdes Victoria Tower (120 meter) i Kista och diskussionerna om Tors torn (som numera blivit Helix och Innovationen) har väl inte undgått någon. Höghus är i ropet – och engagerar.

Jag har inget emot att man bygger höga hus. Men en aspekt som är betydligt viktigare än höjden på huset är dess utformning. Ett höghus blir ju ett påtagligt inslag i stadsbilden, och det är synligt från långa avstånd. Då är det viktigt att arkitekten ansträngt sig lite extra. De skisser jag hittills sett av Tellus Tower imponerar inte – Turning Torso må vara lägre, men det är långt mer intressant att betrakta än Wingårdhs trista skapelse. Åter till ritbordet!

Tellus Tower vid Telefonplan.
I ivern att bygga nya landmärken får man heller inte glömma bort det som inte syns på håll, nämligen bottenvåningen. Ett höghus har fördelen att det koncentrerar ett stort antal människor till en plats. Det är då viktigt att ta vara på den fördelen genom att skapa levande gatumiljöer. Höghuset måste ha en tillgänglig bottenvåning med butiker, restauranger med mera – det får inte glömmas bort i planeringen.

En del fnyser åt höghus, kallar dem "skrytbyggen" och tror att de är resultatet av politikers eller byggherrars behov av att skapa monument av sig själva. Det är att göra det lätt för sig. Jag tror att höga hus, som blir nya landmärken i stadslandskapet, kan ha en gynnsam effekt på området. Kista torde vara ett exempel på detta, där vetenskapstornet blev en symbol för, och säkert bidrog till, stadsdelens positiva utveckling mot innovativt teknikkluster. Eller, som det uttrycks i stadens nya strategidokument Arkitektur Stockholm:
"Kista utmärker sig med fler byggnader över 100 meter och har lösgjort sig från den övergripande skalan. Kista har med sina landmärken fysiskt positionerat sig som en av de tyngdpunkter som utpekats i Promenadstaden och kan därmed visuellt kopplas både till den centrala staden och till det omgivande landskapet. Denna utveckling visar att en förändring av rådande höjdskala, kan prövas i stadens utpekade tyngdpunkter och utvecklingsområden. En skalförändring kan gynna stadslivet och tillföra siluetten helhetskvaliteter av arkitektonisk relevans och värde."
Ett höghus gör förstås inte hela skillnaden, men är heller inget att fnysa åt. I synnerhet inte om det, som Tellus Tower, innehåller 340 välbehövliga nya bostäder.

Länkar:
SvD, DN, DN2SVT, Ny Teknik, Skyskrapercity.com, Yimby, Byggvärlden, Regina Kevius (M), Stockholm.se

Inga kommentarer: