2013-05-29

Bygg bostäder i Trollhättan!

Det är bra att fastigheter i city utvecklas och byggs till, men det bör ske genomtänkt. Folkpartiet vill se ett mer levande city och då måste man planera för fler bostäder.

När moderniseringen av Stockholms city påbörjades på 1950-talet bodde närmare 20 000 personer i området (inklusive Gamla stan). I dag är siffran nere på runt 5 000. Det var alltså inte bara husens utseende som förändrades, utan även deras innehåll. Många bostäder blev till kontor, vilket bidragit till att delar av city kan kännas ganska tomt och ödsligt nattetid, när kontor och butiker är stängda.

På senare år har en del försök gjorts att liva upp city genom att skapa nya bostäder. Ett exempel på det är de stadsradhus som byggdes på huset bakom Åhléns, kvarteret Blåmannen.

Folkpartiet välkomnar den här utvecklingen. I det stadsutvecklingsprogram som vi nyligen antagit ställer vi oss positiva till påbyggnaden av befintliga hus. Påbyggnaderna kan på många ställen skapa mervärden i stadsmiljön och leder till att tätheten ökar, vilket i sin tur ökar gör staden mer levande. Samtidigt tycker vi det är viktigt att sådana här påbyggnader utformas på ett genomtänkt sätt med tanke på hur stadsbilden påverkas.

Kvarter som får en ny hätta. Bild från White.
Nu planeras påbyggnad av kvarteret Trollhättan, det vill säga det byggnadskomplex där bland annat Gallerian ingår. Dessutom planeras en ganska rejäl tillbyggnad. Dessvärre ingår inte några nya bostäder i planerna. Detta har Folkpartiet reagerat mot, vilket framgår av en debattartikel som FP-företrädarna Lotta Edholm, Madeleine Sjöstedt och Björn Ljung skrivit. I ett pressmeddelande understryker Madeleine Sjöstedt att "Stockholms city behöver fler bostäder. Stadens mest centrala område är tomt och öde så fort butikerna och kontoren stänger. City ska leva alla tider på dygnet. Fler bostäder skulle göra stadsdelen både tryggare och livligare."

Det verkar ogenomtänkt att inte planera för bostäder när man gör en så här omfattande om- och tillbyggnad, och det är bra att Folkpartiet reagerar. Däremot är det olyckligt att debattartikeln drabbats av en del formuleringar med nostalgisk slagsida; det framstår helt enkelt inte som särskilt framtidsinriktat när man pratar om att "läka såren från Klara-rivningen" eller att det gamla NK-huset inte ska få konkurrens av något nytt köptempel. Men jag antar att dessa formuleringar syftar till att hålla partiets Friggebo-falang på gott humör.

I frågan om kvarteret Trollhättan verkar det som att Moderaterna tillsammans med Socialdemokraterna kör över de andra partierna. Man kan bara beklaga att de stora partierna inte lyssnar på kloka invändningar från de mindre. För när det gäller att komma tillrätta med bostadsbristen måste vi vara beredda att vända på varenda sten. Och hur konstigt det än låter så skulle åtminstone en liten liten del av bostadsbristen i Stockholm kunna åtgärdas om man byggde bostäder i Trollhättan.

Läs mer om projektet på bloggen Stockholm & Projekt. Lotta Edholm (FP), Madeleine Sjöstedt (FP), Anna Starbrink (FP) och Alfred Askeljung (C) bloggar. Viktor Barth-Kron raljerar.

1 kommentar:

bloggare på icedaniel.se sa...

Man måste även våga bevara det gamla i Stockholm.