2013-06-27

Vettiga förslag för fler studentbostäder

Idag presenterar Boverket sina förslag på regeländringar för att underlätta byggandet av studentbostäder. Genom att t.ex. ändra kraven för bostadsutformning kan lägenhetsarean minskas med 25 procent, vilket kan ge fler och billigare lägenheter. Här är några av Boverkets förslag:

Ändrade krav för bostadsutformning
Student- och ungdomsbostäder kan byggas med en mindre boarea genom att kraven för hur en bostad ska utformas ändras i byggreglerna. Lägenhetsarean kan minskas genom att till exempel samma utrymme används till arbete och måltider samt genom mindre köksinredning och plats för förvaring. Toalett och dusch föreslås också kunna flyttas till gemensamma utrymmen. Boverket väljer dock att inte förändra storlekskraven på badrum, vilket kritiseras av Studentbostadsföretagen som menar att detta är den enskilt viktigaste åtgärden för att kunna minska lägenhetsytan.

Enklare regler för fler studentbostäder.

Storstadsvänliga bullerregler
Ett nytt allmänt råd om buller utomhus tas fram. Det nya allmänna rådet leder till att det blir mer mark tillgänglig där små bostäder kan byggas. Riktvärdet höjs från 55 till 60 dBA för bostäder som är mindre än 35 kvadratmeter. En viktig regeländring för storstadsområdena, där bullerreglerna ofta sätter käppar i hjulen, eller fördyrar, byggprojekt.

Lättare att inreda vindar
Outnyttjade utrymmen i vindar bör lättare kunna inredas till bostäder menar Boverket, som föreslår en ändring i plan- och bygglagen. Vindar som inreds till student- och ungdomsbostäder ska inte behöva vara tillgängliga. Det innebär att hissar inte behöver installeras eller förlängas till vindsvåningen.

Spontant tycker jag det låter som att Boverket tagit fram ett antal bra förslag. Kritiken från Studentbostadsföretagen bör förstås tas på allvar, och sedan får man inte glömma att det finns ytterligare aktörer som påverkar hur många studentbostäder som byggs. Kommunerna har planmonopolet och riksdagen bestämmer hur plan- och byggreglerna ska se ut. Alla måste dra åt samma håll för att studentbostäderna ska bli fler.

Läs gärna mitt tidigare inlägg Vill SFS ha fler studentbostäder eller inte? Boverkets gd bloggar om rapporten, liksom Lotta Edhom (FP).

Media
SvD, DN, Fastighetstidningen

Inga kommentarer: