2013-05-06

Svart marknad illustrerar behov av hyresreformer

De reglerade lägenhetshyrorna gör det svårare för människor att få en lägenhet, och skapar grogrund för en svart marknad. På sikt borde därför bruksvärdessystemet överges.

Den genomsnittliga kötiden för ett hyreskontrakt i Stockholm är 8,8 år. Om man inte har lust att vänta så länge kan man vända sig till en mäklare och köpa ett hyreskontrakt, då kan man flytta in på några veckor. Detta berättar SvD om i en artikelserie om hyresmarknaden.

Att köpa hyreskontrakt är dock olagligt, och kan till och med ge fängelsestraff. Trots detta uppgår handeln med hyreskontrakt till miljardbelopp (enligt uppskattningar från organisationen Fastighetsägarna). Att det handlas med hyreskontrakt, trots att det är olagligt, är förstås oförsvarligt – men också en olycklig konsekvens av vad som händer när man hindrar människor som vill ha bostad och fastighetsägare som vill tjäna pengar att mötas på en marknad.

Hem, ljuva hem.
I lördags diskuterade Folkpartiet i Stockholm bostadspolitik. I förslaget till nytt partiprogram finns följande formulering:
"För att det ska vara attraktivt att bygga och äga hyresfastigheter behöver hyressättningen i större utsträckning avspegla efterfrågan. Alla förändringar av bruksvärdessystemet måste kombineras med regler som ger hyresgäster långsiktigt förutsebara villkor och ett skydd mot plötsliga höjningar av hyran för den befintliga bostaden."
Min uppfattning är att om man vill hitta en fungerande modell för bostadsförsörjning är det marknadens principer man måste snegla mot. Som liberaler bejakar vi marknadsekonomin, eftersom det ofta är det effektivaste sättet att tillgodose människors behov – oavsett om det gäller böcker, bilar eller bostäder. 

Alternativet är politiska regleringar som leder till den sortens semisocialistiskta kösystem som råder i Stockholm idag, där människor måste köa i flera år för att få en bostad. 8,8 år är förvisso bara hälften så lång tid som invånarna i socialistiska Östtyskland behövde köa för en ny Trabant, men det är naturligtvis ändå helt oacceptabelt.

Behovet av mer marknadsmässighet på hyresmarknaden illustreras ganska väl av SvD:s artiklar. Den olagliga försäljningen av kontrakt är, till skillnad från bostadskön, trots allt en marknad där priset återspeglar vad människor faktiskt tycker det är värt att betala för en bostad. Och: Till skillnad från bostadskön så kan den olagliga hyresmarknaden leverera en bostad när du behöver den – inte om 8,8 år.

Hyresrätten är en boendeform med många fördelar. Den är flexibel, du kan flytta in och ut relativt snabbt, du binder inte upp något kapital, du behöver inte oroa dig för att diskmaskinen ska gå sönder och inte känna press att sitta i någon föreningsstyrelse. Men det måste finnas incitament för fastighetsägare att hyra ut lägenheter i stället för att sälja dem som bostadsrätter. Systemet med reglerade hyror klarar uppenbarligen inte av detta, och därför måste bruksvärdessystemet reformeras – och på sikt skrotas.

I detta sammanhang behöver en del tillägg göras. En bostad är inte en vara som vilken som helst. Bostaden spelar en stor roll för människors trygghet och sociala situation. Man ska inte behöva lämna en lägenhet som man bott i under många år på grund av plötsliga hyreshöjningar. En övergång till friare hyressättning måste därför ske stegvis. Den överenskommelse som gjorts mellan regeringen, fastighetsägarna och Hyresgästföreningen om reformerat hyressättningssystem är ett steg i rätt riktning. Det är också viktigt att man som hyresgäst kan förutse hyrans utveckling; skyddsregler behövs. Därtill måste förstås takten i bostadsbyggandet öka. För att få ordning på bostadssituationen räcker det inte att dra i en spak, flera justeringar är nödvändiga, tror jag.

Hur gick det då när Folkpartiet diskuterade bostadspolitik? Jo, Stockholms stad kommer inte föreslå något tydligare ställningstagande för marknadsmässiga hyror. Däremot vill vi gärna se friare hyressättning vid uthyrning av ägarlägenheter och villor. Också det, förstås, ett steg i rätt riktning.

SvD, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5SVT, SVT2

Hyresgästföreningens Barbro Engman bloggar. Fastighetsägarna kommenterar.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bor du själv i HR eller BRF?

Jesper Svensson sa...

Anonym - Just nu i bostadsrätt, tidigare hyresrätt.