2013-03-14

Nya p-regler ger bättre flyt i trafiken

Tidsramarna för parkeringsavgifter ändras inte, trots förslag att utvidga från 09–17 till 07–19. Folkpartiet stänger inte dörren för tuffare p-regler, men vill att frågan utreds ordentligt.

Idag beslutade trafik- och renhållningsnämnden att godkänna den nya parkeringsplanen för Stockholm. Planen kan ses som en del av Framkomlighetsstrategin, vars syfte är att genomföra åtgärder som gör att Stockholmstrafiken flyter bättre.

Nästan 40 procent av bilisterna i Stockholm parkerar bilen på gatan, trots att det finns lediga platser i olika parkeringsgarage. Detta tyder på att avgiftsnivån på gatuparkeringar är för låg – om det är billigare att stå på gatan har man förstås små incitament att betala för en plats i ett p-garage. Parkeringsplanen konstaterar därför att det är önskvärt att skillnaden mellan månadskostnaden att parkera på gatan och i garage minskar.


Mellan 10 och 30 procent av trafiken i stan är bilar på jakt efter en p-plats. Det är rätt onödig trafik. Genom att se till att garagen utnyttjas bättre (Stockholm Parkering har t.ex. en beläggningsgrad på knappt 90 procent) kan fler gatuparkeringar frigöras för att skapa bättre omsättning på bilar. Målet är att andelen lediga gatuparkeringsplatser ska vara 15 procent, jämfört med dagens 8–12 procent. "Den allmänna gatumarken ska inte primärt användas som långtidsförvaring för individers privata bilar", slår Parkeringsplanen fast.

För att nå den här målsättningen kommer de olika taxezonerna att utökas, vilket medför en högre p-taxa i större delar av stan. Det har också föreslagits att utöka tidsramarna för den s.k. malmtaxan (blå biljett). Idag gäller kl. 09–17, vilket innebär att den som åker till jobbet innan 9 och kommer hem efter 17 slipper någon p-avgift. Genom att ändra ramarna till 07–19 skulle gatuparkering bli mindre förmånlig.

Vi i Folkpartiet stödjer den här idén, vilket framgår av vårt trafikpolitiska program. Dock tar vi till oss av de farhågor som Trafikkontoret gett uttryck för: Om man gör reglerna i innerstaden tuffare är risken att en del innerstadsbor i stället väljer att parkera bilen i ytterstaden, med risk för parkeringskaos där. Av den anledningen accepterade vi att i nuläget inte ändra tidsgränserna, men vi skriver i ett särskilt uttalande att vi förväntar oss en noggrannare utredning av den här frågan.

Det behövs många åtgärder för att förbättra trafiksituationer i Stockholm, och de förslag som lyfts fram i Parkeringsplanen kommer att ha positiv effekt. Men det är viktigt att man inte väljer lösningar som skapar nya problem.

Inga kommentarer: