2013-03-10

Ge alla barn rätt till förskola

När jag var liten gick jag på dagis. Det hette Backatorpet, och såvitt jag minns ägnades dagarna åt att rita, lyssna på sagor och leka i kuddrummet. Nuförtiden heter det inte dagis, utan förskola. Det är inte bara en symbolisk namnändring utan speglar också verksamhetens förändrade uppdrag. Det handlar inte längre om barnpassning, det handlar om pedagogisk verksamhet. Förskolan är en skolform, inte en social verksamhet, och det finns en läroplan som anger mål för barnens utveckling.

Teater på Backatorpet 1986. Till höger i bild en ung blivande bloggare.
Förskolan ger en möjlighet för barn att få en bra start i livet, att knyta sociala band med jämnåriga och att ta de första stegen i sin livslånga kunskapsresa. Idag rycks den möjligheten undan för barn vars föräldrar är arbetslösa. Detta vill Folkpartiet ändra på. Vi ska sträva efter att ge alla barn en bra start i livet – alla barn ska ha rätt att gå i förskolan. Så här sade Jan Björklund i sitt tal under helgens liberala rikskonferens i Västerås:
"Förskolan är särskilt viktig för barn som växer upp i utanförskap. Därför är det konstigt att det i dagens lagstiftning bara är barn till de som jobbar som har laglig rätt till förskola på heltid. Om föräldrarna är arbetslösa så finns inte den rätten. Men lagen bygger här på en gammaldags syn att förskola är barnpassning. Tänk om vi sade att arbetslösas barn inte skulle ha rätt att gå i grundskolan. Det är framför allt de barn som växer upp i utanförskap som ofta behöver förskolan."
Hela talet finns utlagt på nätet. Läs det gärna: Del 1, Del 2.

Media
DN, SvD

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej! Inte för att den här frågan har direkt med förskolan som sådan att göra, men jag undrar hur du som Folkapartist ser på vinsterna som riskkapitalbolagen gör i skolorna. I och med att den nya skollagen trädde i kraft 2010 tar privata skolkoncerner över en växande del av skolmarknaden.
Lärarna som arbetar på dessa skolor har betydligt sämre avtal och löner, pga av att riskkapitalbolagen ska generera 25-30% vinst varje år. Det innebär bla att jag själv som svensklärare har fått gå från 18 timmars undervisningstid till 30. Det innebär att jag fått mycket mindre planeringstid något som direkt drabbar eleverna. Jag hinner inte rätta deras texter eller lära dem det de behöver för att klara sig ute i livet. Min arbetsgivare tycker inte att det gör så mycket. Det viktiga är att jag ökar genomströmningen av elever som går ut skolan gärna med ett A betyg.
Samtidigt som skolans lärare har en extremt hög arbetsbelastning, har vi också fått ta över administratörens uppgifter då man skurit ner på det också, liksom på vaktmästarens och städarens. Jag får alltså stå inför mina elever och byta trasiga lysrör i taket under lektionstid, bära ner kasserade bänkar och stolar i grovsoprummet och sedan städa cafeterian efter elever istället för att planera och göra efterarbete. Allt för att den skolkoncern jag arbetar åt ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Jag vet ju att ni folkpartister helst ser att vi har friskolor i Sverige, annars hade ni ju inte infört regler för vinstuttag i välfärden som är världsunika.

Jag undrar dock hur du förväntar dig att det på sikt ska gå med kunskapsnivån om man inte investerar pengarna på elever utan istället på de aktieägare som för kapitalet ur landet istället för att återinvestera dem?

Vi står inför en nationell lärarkris och vad händer? Jo friskolorna tar nya marknadsandelar varje dag. Hur ska det här sluta?
Såhär skriver Expressen om Sverige och vinsterna i skolan: http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/vinst-hor-inte-hemma-i-skolan/
Och här är en länk till ett ganska kusligt program som visar vad riskkapitalbolagen gör mot de svenska ungdomarna:


http://www.ur.se/Produkter/165325-Varldens-basta-skitskola-Vinstmaskinerna


Mvh Gabriel

Jesper Svensson sa...

Gabriel - Jag tycker det kvaliteten i skolan är betydligt viktigare att fokusera på än om det är en privat eller offentlig aktör som driver skolan. Om en skola lever upp till de kvalitetskrav som ställs och ändå lyckas generera ett överskott, så har jag inget emot att det överskottet tas ut som vinstutdelning. (En undersökning visar för övrigt att 94 procent av friskolorna använder överskottet för att på olika sätt utveckla verksamheten.)

Den arbetssituation du beskriver låter inte så bra. Dålig ledning och verksamhetsstyrning förekommer både i den kommunala skolor och i friskolor. Folkpartiet har sett till att inrätta en Skolinspektionen, en myndighet med uppdrag att granska hur skolorna sköter sig. Att ha höga krav på skolan, och se till att kraven följs, är betydligt viktigare än att jaga livet ur friskolorna.