2013-03-01

Könsneutral äktenskapslag i Finland stoppas

I Sverige förlorade Kristdemokraterna fajten om könsneutral äktenskapsbalk; i riksdagen finns en kompakt majoritet av partier som tycker att alla människors kärlek är lika mycket värd.

I vårt grannland Finland kämpar Kristdemokraterna dessvärre i medvind. När finska riksdagens lagutskott häromdagen behandlade en motion om könsneutrala äktenskap lyckades man, med stöd från Sannfinländarna, Samlingspartiet (Finlands moderater) och Centern, sätta stopp för motionen. Kristdemokraternas gruppledare är nöjd; redan i regeringsförhandlingarna lyckades Kristdemokraterna hindra att regeringen skulle lägga fram ett sådant förslag.
Ett stolt lejon?
Även i Finland finns det förstås politiker som tycker att alla människor ska få gifta sig med den de älskar. Folkpartiets systerparti, Svenska folkpartiet, har tagit ställning för könsneutrala äktenskap och deras representant i lagutskottet röstade för motionen. Det gjorde också Socialdemokraterna, Vänsterförbundet, De gröna liksom en representant för Samlingspartiet. Det liberala ungdomsförbundet Svensk Ungdom är föredömligt tydligt om vad man tycker om nederlaget i lagutskottet:
"Dagens beslut är en skam för Finland. Vi är det enda landet i Norden där personer av samma kön inte får ingå äktenskap. Vi tror på att alla, oberoende av kön, ska ha rätt att gifta sig med den man vill och tänker aktivt jobba vidare för att alla ska få säga ja. I Frankrike och Storbritannien har man just godkänt en dylik lag, nu är det Finlands tur"
Finland är annorlunda än Sverige. En finlandssvensk bekant beskriver Finland som något mer socialkonservativt och att människors olika sexuella läggning inte diskuteras särskilt mycket i offentligheten. Men att någonting inte diskuteras innebär ju inte att frågan inte finns eller att det inte finns en längtan bland finska hbt-personer att få leva på samma villkor som andra. Därför är det viktigt att det finns en stark liberal röst även i Finland. Svenska folkpartiet kan förhoppningsvis se till att även Finlands kristdemokrater får segla i motvind framöver.

Media:
YLE, YLE2, HBL, Dagen, QX

Läs även:
Samok: Student- och ungdomsorganisationerna: Kärlek, mänskliga rättigheter och en jämlik äktenskapslag
DN: Obama ger stöd för samkönade äktenskap
Pink News: Obama's administration to file brief urging Supreme Court to strike down Proposition 8
Sanna Rayman (SvD): Jag saknar ord, KD

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker deras beslut är bra och att vi skall respektera det. Tyvärr gick det igenom i Sverige men antalet som har gift sig är ju förvånansvärt litet. Så det är kanske bara en politisk gest snarare än en verklig efterfrågan.

Jesper Svensson sa...

Robertpersson - Självklart måste vi respektera det beslut finländarna fattat. Men jag hoppas att Finlands liberala krafter kommer att fortsätta arbeta för att även Finland ska få en könsneutral äktenskapslagstiftning. All kärlek är, som sagt, lika mycket värd.