2012-06-05

Nu ska stombussarna komma fram

En av de viktigaste åtgärderna för att göra det mer attraktivt att åka kollektivt, det är att se till att bussarna kommer fram. För medan spårtrafik sällan drabbas av hinder i vägen, så måste bussarna stå ut med t.ex. felparkerade bilar i bussfilerna och annat som gör att bussarna inte kommer fram.

För att råda bot på detta har Stockholms stad nu, tillsammans med SL, tagit fram en handlingsplan för att se till så att stombussarna kommer fram. Tanken är att strategin ska antas på trafik- och renhållningsnämndens sammanträde nästa torsdag.

Foto: Ulo Maasing/Bussbranschen.

Först ut är linje 4, eftersom det är den linje som har flest resenärer. Hastigheten är mycket lägre än målet, 20 km/h. Här är en kort sammanfattning av de åtgärder man tänker sig. En del kommer att påbörjas redan 2012, annat måste studeras vidare.

Påstigning i alla dörrar
Dagens system, där alla passagerare måste kliva på framme hos föraren, kan snabbas upp om man låter folk gå på i alla dörrar. Det viktiga här är att säkerställa en effektiv biljettvisering så att plankning förhindras.

Bättre övervakning av kollektivkörfält
Det kommer bli intensivare övervakning av obehörig trafik i kollektivkörfälten.

Bättre prioritering av bussarna
En inventering av gaturummet ska göras för att ta reda på vilka hinder som finns. Kanske behöver man på vissa ställen flytta på p-platser eller vidta andra åtgärder för att busstrafiken ska flyta smidigt. Dessutom behöver bussprioriteringen i trafiksignalerna förbättras, så att bussarna slipper vänta på grönt ljus.

Större bussar?
I Göteborg har man infört s.k. dubbelledbussar. Dessa har plats för omkring 200 passagerare, vilket är nästan dubbelt så många som en vanlig ledbuss. En del studier återstår dock innan dubbelledbussarna eventuellt kan börja trafikera Stockholms gator.

Foto: Volvo/Bussbranschen.

Förslagen som tagits fram är väl i linje med det trafikprogram som Folkpartiet nyligen tagit fram. Där skriver vi bl.a. att det är viktigt att stomtrafiken får egna körfält och prioritet i trafiksignaler. På sikt ser vi dock helst att stombusslinjerna omvandlas till spårväg. Moderna stadsspårvagnar har stor kapacitet och är snabbare, tystare, bekvämare och mer attraktiva än bussar – vilket är nog så viktigt om fler ska välja att åka kollektivt i framtiden.

Media
DN

Inga kommentarer: