2012-06-22

Ipad i skolan – när Folkpartiet får bestämma

I förra veckan berättade Tidningen Årsta/Enskede om Stockholms stads stora satsning på surfplattor i skolan. Totalt har 2 300 surfplattor delats ut till 13 skolor runtom i staden. (Jag har bloggat om detta tidigare, se Stor Ipadsatsning i Stockholms skolor.) Årstaskolan har fått 360 surfplattor och eleverna i ettan lär sig skriva med hjälp av sina plattor.

- Många 7- och 8-åringar lägger massa tid och kraft på att plita ner fina bokstäver, nu slipper de det. Skrivandet för hand kommer senare, när finmotoriken har blivit bättre, säger skolans it-pedagog Micke Kring, som menar att surfplattorna tar bort en barriär för många barn.

I Stockholm är det Folkpartiet som ansvarar för skolan. Skolborgarrådet Lotta Edholm berättar på sin blogg att Ipadsatsningen bara är början. Totalt satsar Stockholm nu omkring 30 miljoner kronor på it-utvecklingen i skolan. Pengarna ska bl.a. användas till snabbare uppkopplingar, modernare teknik i biblioteken och, förstås, fler surfplattor.

Förutom att surfplattor och annan teknik kan vara till hjälp i undervisningen, så finns det förstås en jämlikhetsaspekt i detta. Barn, vars föräldrar inte har råd med Ipads, ska inte behöva komma på efterkälken redan från början.

Inga kommentarer: