2012-06-06

Domare vill avskaffa nämndemännen

Det är dags att avskaffa nämndemännen i hovrätt och kammarrätt, skrev igår ett antal hovrätts- och kammarrättspresidenter i en debattartikel. Man pekar på att dömandet i högre domstolar är komplicerat och att det kan vara svårt att tillgodogöra sig materialet utan speciell kompetens. Därmed, menar debattörerna, är det svårt att se en naturlig roll för nämndemännen i den kvalitetsgranskande roll som hovrätter och kammarrätter har. Att döma av SvD:s enkät är Folkpartiet det enda parti som tagit ställning för att avskaffa nämndemän i överdomstolarna. Övriga partier säger nej, eller har inte bestämt sig.

Jag har i ett antal inlägg förespråkat att nämndemännen bör avskaffas i svenska domstolar (se t.ex. Partierna missbrukar nämndemannaförtroendet, Dags att pensionera nämndemännen och Politik fel i rätten). Min huvudpoäng är att dömande verksamhet handlar om att tillämpa en inte sällan komplicerad lagstiftning på ett konsekvent, likvärdigt och rättssäkert sätt. Nämndemännen har inte den kompetensen – hela poängen med nämndemännen är ju att de inte kan juridik! En märklig ordning.

Bra att ha läst innan man dömer.

Debattartikeln handlar egentligen mest om hur rättskipningen kan göras mer kostnadseffektiv. Ett gott syfte förstås, även om det inte är ett tungt skäl för att avskaffa nämndemännen. Debattörernas övriga förslag, att begränsa möjligheterna att överklaga tingsrätts- och förvaltningsrättsdomar, kräver för övrigt mer eftertanke (se t.ex. denna och denna debattreplik).

Man kan till exempel fundera på, om det är optimalt att prövningstillstånd meddelas, eller nekas, av samma domstol som sedan ska överpröva målet. Den konspiratoriskt lagde skulle kunna få för sig, att en högt belastad domstol snålar med prövningstillstånden för att minska sin arbetsbelastning. En fristående instans för prövningstillstånd skulle kunna lösa den knuten.

Inga kommentarer: