2012-06-29

Folkpartiet behöver en bättre politik för integration

Liberal integrationspolitik måste föras med ett grundläggande positivt perspektiv på invandring och ett öppet Sverige, och där lösningarna söks i den generella politiken som till exempel att förbättra skolan och företagsklimatet, se över arbetsmarknadsreglerna och skapa en större rörlighet på bostadsmarknaden.

Partiledare Jan Björklund, integrationsminister Erik Ullenhag och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni ger på DN Debatt sin syn på integrationspolitiken. Här lyser tyvärr de generella politiska resonemangen med sin frånvaro. Att Sveriges arbetsmarknad har paralyserande turordningsregler, att hyresregleringen leder till att mindre attraktiva bostadsområden inte kan konkurrera med lägre hyror och att rörligheten över Sveriges gränser bör öka snarare än minska tas över huvud taget inte upp i artikeln. Istället pekar man på åtgärder specifikt riktade mot gruppen invandrare, med ett gammalt förslag från 2002 om ett saliggörande språktest för medborgarskap som ett av flaggskeppen.


Erik Ullenhag, Nyamko Sabuni och Jan Björklund.
Bild: Thomas Johansson, Scanpix

Ett av förslagen rör aktivitetskrav för socialbidrag. Detta rör naturligvis inte bara invandrare och att ta med detta i just ett integrationspolitiskt utspel befäster en felaktig bild av att det bara är invandrare som lyfter denna typ av bidrag.

Vi hoppas att Folkpartiets nya partiprogram som ska klubbas hösten 2013 tar ett mycket bredare grepp på integrationspolitiken. Folkpartiet skulle till exempel kunna gå i bräschen för etablerandet av ekonomiska frizoner i eftersatta stadsdelar, en omreglering av bostadsmarknaden, en grundlig reformering av LAS, ett Alexanderhugg som en gång för alla ser till att invandrares meriter blir snabbt och tydligt validerade av statlig myndighet och tillförande av ytterligare resurser till skolor som på grund av sin geografiska placering uppvisar dåliga resultat.

Vi hoppas också att den fjärde folkpartistiska ministerkollegan, Birgitta Ohlsson, med ansvar bland annat för demokratifrågor och EU:s tillväxtstrategi, ges en tydligare roll även i diskussioner om integrationspolitik.


Denna debattartikel har jag skrivit tillsammans med folkpartisterna Martin Ängeby, Anna Steele Karlström, Seved Monke AjneståhlJessica Bagge, Richard BengtssonKarin K Westerberg, Göran Hellmalm, Anne-Lie ElfvénJohan Turell, Maria Hagman, Robert Hannah, Hanna Gerdes, Ivar Järnefors, Lennart Adell Nilsson, Andreas Froby, Sergio Flores, Amanda Brihed, Pär HommerbergMaria Nilsson, Rasmus JonlundAndreas Ribbefjord, André NilssonMaria Jern, Daniel Forslund, Fannie Finnved, Jasmin Jaziri-Stenberg, Jonatan Macznik och Peter Kjällkvist. Artikeln publicerades i tidningen Nu den 28 juni 2012. Läs även mitt tidigare blogginlägg, Dags att skrota kravretoriken.

Inga kommentarer: