2012-05-02

Sanningen eller scoopet – vad väger tyngst?

I höstas rasade Carema-drevet som värst, efter ett antal artiklar i DN. Särskilt uppmärksammat blev påståendet att man på Carema-drivna äldreboenden vägde gamlingarnas blöjor för att spara pengar. "Kissblöjor" blev ett begrepp och Carema blev lovligt byte i medierna. I stort sett allting som vårdbolaget gjorde, eller inte gjorde, häcklades.

Bild: Lars Brundin/SDS

Problemet är att historien om kissblöjorna inte var sann. Åtminstone inte helt; blöjorna vägdes visserligen, men detta är en vedertagen metod för att prova ut rätt inkontinenshjälpmedel till brukarna – inte en besparingsåtgärd. De få som försökte påtala detta dränktes i den mediala stormfloden, där rapporter om faktiska missförhållanden virvlade runt tillsammans med påståenden som vilade på beydligt lösare grund. (Själv skrev jag att eventuella missförhållanden inom vården inte behöver ha med driftsform att göra.)

Nu när den värsta stormen har mojnat kanske det går att få lite perspektiv på saker och ting. Johan Norberg gör en bra insats i dagens Metro, där han berättar om Dagens Samhälles "granskning av granskningen". DN:s journalister tycks ha blundat för vissa omständigheter, eller låtit bli att kontrollera vissa påståenden. Om valet står mellan en balanserad rapportering och ett stort scoop, så väger det senare uppenbarligen tyngst. Det är alltså inte bara inom äldreomsorgen som det finns skäl att diskutera vägning.

Läs även "Dagens Nyheter tar inte sitt ansvar i Carema-affären".

Inga kommentarer: