2012-05-11

Inga skattepengar till Österleden

Idag presenterade Folkpartiet sitt nya trafikprogram för Stockholms stad. Jag har själv ingått i den grupp som arbetat fram programmet, och tycker förstås att det innehåller många bra förslag för hur Stockholm kan bli en stad där trafiken fungerar - oavsett om man går, cyklar, åker kollektivt eller tar bilen.

En utgångspunkt i programmet är att effektiva transportmedel ska prioriteras - det vill säga kollektivtrafik samt cykel- och gångtrafik. Bilismen måste ibland maka på sig, för att inte stan ska korka igen.

Jag kommer att skriva mer om trafikprogrammet i kommande inlägg, men tänkte här nämna något om en fråga som hängt med Folkpartiet rätt länge, men där jag faktiskt lyckades få till en positionsförändring. Det gäller Österleden.

Österleden, olika sträckningsalternativ.

Österleden är en del av det s.k. Dennispaketet som slöts i början av 1990-talet, där man skissade på en ringled runt Stockholm. En del av ringleden, Södra länken, har byggts och en annan del, Förbifart Stockholm, ska snart börja byggas. Dennispaketet har spruckit men Folkpartiet står fast vid att Österleden bör byggas, för att fullborda ringen runt Stockholm.

Jag har personlingen inte tagit ställning till Österledens vara eller icke vara, men kan konstatera att när det gäller infrastrukturinvesterningar så måste man prioritera. Det finns många angelägna trafiksatsningar i Stockholmsregionen, och om man bygger för biltrafik - så får man biltrafik. Den tanken blir väldigt tydlig när man ser Edward Burtynskys bild över Highway 1 i Los Angeles. Det komplexa gyttret av vägar och av- och påfartsramper blir en påminnelse om var vi hamnar om vi inte börjar ifrågasätta vägnätets ständiga expansion i takt med ökad privatbilism.


Edward Burtynsky: Highway #1.Den lösning jag föreslog, och som Folkpartiet antog, var att lägga till en mening om att Österleden i första hand bör finansieras genom vägavgifter. Andemeningen i detta är att vi fortfarande är öppna för att Österleden kan byggas, men att den inte får konkurrera om skattemedel med andra angelägna infrastruktursatsningar. En i mitt tycke rimlig kompromiss, och en välkommen markering av Folkpartiet.

Läs Folkpartiets trafikpolitiska program.
Läs mer om Österleden på Trafikverkets hemsida.

2 kommentarer:

Mikael Ståldal sa...

Jag förstår inte hur du tänkte när det gäller Österleden och avgifter.

Att ta ut vägavgifter på en nybyggd Österled gör rimligtvis att färre väljer att använda den än annars, och då uppnår man inte (fullt ut) syftet att avlasta innerstaden.

Jag är, liksom du, skeptisk till att över huvud taget bygga Österleden. Men stå för det och säg i från istället för att slänga in vägavgifter.

http://www.staldal.nu/blog/2012/05/20/stockholmstrafik/

Jesper Svensson sa...

Mikael - Nivån på avgifterna måste naturligtvis sättas så att Österleden ändå blir billigare än att åka genom stan. Dessutom har ju leden en attraktivitet i sig, i och med att den blir snabbare och smidigare än "innerstadsvägen".