2012-05-12

Bättre skyltning på gång i Stockholm?Den här bilden, som jag tagit i New York, är ett bra exempel på hur vägskyltningen kan ha ett fotgängarperspektiv. De  runda ringarna visar hur långt promenadavstånd det är till olika mål. Avståndet mäts i minuter – vilket ofta är mer intressant än avståndet i kilometer.

För att fler ska ta till apostlahästarna i storstadsdjungeln så är det viktigt att skyltningen fungerar. Att hamna på fel spår går väl an om man cyklar, men om man promenerar blir omvägar besvärliga och tidsödande. Därför måste skyltningen vara tydlig och konsekvent. Det är inte kul att följa en skylt mot en destination, för att sedan bli övergiven vid närmaste korsning.

I Folkpartiets nya trafikprogram föreslår vi att Stockholm ska ta fram ett skyltprogram, med fokus på att förbättra skyltningen för fotgängare och cyklister. Själv tycker jag att avståndsangivelse i minuter vore intressant att testa. Andra idéer är digitala tavlor med uppdaterad trafikinformation och hänvisningar till närmaste kollektivtrafikanslutning eller cykelparkering.

Dessutom, en sak som jag skrivit om tidigare (se Nya möjligheter med öppen data) och som är jätteviktig: Den trafikdata som finns i stadens system måste vara tillgänglig för alla. Därigenom öppnar man möjligheter för olika aktörer att utveckla t.ex. promenadappar och cykelappar, som kan bidra till att Stockholm blir en ännu gång- och cykelvänligare stad.

Inga kommentarer: