2007-10-09

Lite valfrihet i vården kanske?

Som lantis blir jag alltid lite stolt när det rapporteras om glada nyheter hemifrån provinsen (och dit räknar jag inte kobingo i Göstorp eller snusprovning på Sjönevads marknad).

Den senaste glada nyheten är att Halland är det län där invånarna får snabbast vård. 97 procent får träffa läkare inom en vecka; det är nio procentenheter bättre än rikssnittet och åtta procentenheter bättre än i Stockholm.

Varför är det så då? Tja, en delförklaring tycks vara att man infört Vårdval Halland, en modell som bygger på att patienterna själva får lista sig hos den vårdcentral de önskar - oavsett om den drivs privat eller i offentlig regi. Resurserna följer med patienterna. Socialistisk planekonomi har bytts mot liberalt marknadstänk. Och alla är glada och nöjda. Men hav förtröstan stockholmare - snart kommer lantisarnas påfund även hit till oss!

Inga kommentarer: