2007-09-15

Sudda, sudda, sudda, sudda bort... Belgien?

A recent glance at the Low Countries revealed that, nearly three months after its latest general election, Belgium was still without a new government. It may have acquired one by now. But, if so, will anyone notice? And, if not, will anyone mind? Even the Belgians appear indifferent. And what they think of the government they may well think of the country. If Belgium did not already exist, would anyone nowadays take the trouble to invent it?
Jo, det är faktiskt på allvar som The Economist (6 sept), under rubriken Time to call it a day, föreslår att Belgien lägger ner. Och man kan ju ibland undra vad landet har för existensberättigande, förutom att vara neutralt värdland för den europeiska unionens centrala administration. Flamländare och valloner känner tydligen inte särskilt stor gemenskap, och skulle sannolikt inte bry sig nämnvärt om landet splittrades. Faktum är, att inte ens belgarnas kung skulle behöva bry sig särskilt mycket:
Since he has never had a country—he has always just been king of the Belgians—he will not miss Belgium.

(För min del skulle jag förstås inte gråta över en monarki mindre i europa.) Hursomhelst, tanken är intressant. Om belgarna skulle vilja lägga ner sitt land - vad skulle då hända? Inkorporation i Frankrike och Nederländerna? Eller två nya pyttestater? Tanken är onekligen lite kittlande.

Inga kommentarer: