2010-08-15

Språktest fortfarande en bra idé

Folkpartiet vill ha mer invandring, inte mindre. Vi vill öppna upp för arbetskraftsinvandring, medan bland andra Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är emot. Men vi måste ge de personer som kommer hit en chans att klara sig.
Folkpartiets riksdagsledamöter Gulan Avci och Nina Larsson förklarar i SvD varför Folkpartiets förslag om språktest för medborgarskap inte har med främlingsfientlighet att göra. Det handlar i stället om att skapa bättre förutsättningar för personer som väljer att bosätta sig i Sverige att klara av att stå på egna ben i samhället.

Språktest är förstås inte Folkpartiets enda förslag på integrationsområdet. Under Nyamko Sabunis ledning har det pågått ett intensivt arbete på integrations- och jämställdhetsdepartementet. Det arbetet har mynnat ut i ett antal förslag om hur mottagandet av nyanlända invandrare kan förbättras.

Språkutbildningen Svenska för invandrare (SFI) har förbättrats. Tidigare var 9 av 10 SFI-lärare obehöriga men nu har pengar avsatts för att höja kompetensen bland lärarna. Utbildningen förbättras också, t.ex. genom att man försöker undvika att invandrade analfabeter och invandrade akademiker hamnar i samma SFI-klass - de har naturligtvis helt olika förutsättningar att lära sig ett nytt språk.

Från 2009 finns en s.k. SFI-bonus, som ger ett belöning till den som klarar SFI-kursen med godkänt betyg inom ett år. På så vis stimuleras nyanlända att plugga lite hårdare och komma ut på arbetsmarknaden fortare.

Andra nyheter är att varje nyanländ ska få en etableringsplan, som upprättas tillsammans med Arbetsförmedlningen. Det handlar i princip om att fråga den nyanlända "vad kan du bidra med?". Sedan kan en etableringslots ta vid. Etableringslotsen, som får prestationsbaserad ersättning, jobbar fristående från Arbetsförmedlingen med att hjälpa den nyanlända att hitta ett jobb.

Hela syftet med Folkpartiets integrationspolitik är att ge möjligheter för nyanlända att så fort som möjligt etablera sig i samhället, i stället för att vagga in dem i bidragsberoende (Socialdemokraternas specialitet). Hur en sådan integrationspolitik kan kallas främlingsfientlig, det begriper jag faktiskt inte.

Läs även
Kloka Merit Wager reflekterar över debattartikeln på sin blogg.
regeringens hemsida finns mycket information om integrationspolitiken.
Nina Larsson utvecklar tankarna något på sin blogg.
Sivert Aronsson: Språktest - en socialliberal vinnarfråga

Inga kommentarer: