2014-02-03

Fika och studiebesök med jämställdhetsministern

Under Folkpartiets landsmöte i november hade jag tur. Jag lade ut en bild på Instagram, och tack vare den bilden vann jag en fika med jämställdhetsminister Maria Arnholm (se Liberalt landsmöte och feministisk fika).

Idag var det dags att hämta ut vinsten, så att säga. Maria Arnholm och jag träffades på Gullmarsplan vid halv tre, och slog oss ned på Espresso House. Inför mötet hade jag uppmanat mina Facebookvänner att ge mig tips på frågor att ställa till jämställdhetsministern. En sådan fråga var vilka konkreta åtgärder Maria Arnholm vill se för att förbättra jämställdheten.

Jämställdhetsministern och jag.
Maria Arnholm hymlar inte med att hon och Folkpartiet gärna hade sett att föräldraförsäkringen tog fler steg i riktning mot individualisering. Hon vill också skärpa upp diskrimineringslagstiftningen och skulle gärna höja ambitionerna vad gäller arbetsgivarnas lönekartläggningar. Någon "quick fix" som i ett slag löser alla jämställdhetsproblem tror Maria Arnholm inte på, men däremot ett brett och ambitiöst jämställdhetsarbete där inte minst politiker och arbetsgivare på olika nivåer måste ta sitt ansvar.

Valet av Gullmarsplan som mötespunkt var ingen slump. Det ligger nämligen nära den mottagning för våldsutövare, som jag föreslagit att vi skulle besöka eftersom Maria Arnholm är mycket engagerad i arbetet att förebygga mäns våld mot kvinnor. I vanliga fall hade jag promenerat den sträckan, men eftersom ministrarnas verklighet dessvärre inte alltid är så promenadvänlig blev det i stället statsrådsbil (vilket jag förstås inte protesterade mot).

På mottagningen togs vi emot av bland annat Lena Lundström Stoltz, stadsdelsdirektör i Enskede-Årsta-Vantör, Lars-Gunnar Winsa, socialchef i Skarpnäck, samt ett antal medarbetare på Relationsvåldscentrum sydost.

Vi fick bland annat veta att mottagningen för våldsutövare under 2013 hade kontakt med 146 våldsutövare (varav fem var kvinnor). Dessa erbjuds olika typer av behandling, individuellt eller i grupp, men det finns även en jourlägenhet för våldsutövande män som har barn. Där kan man få bo om risken för fortsatt våld i hemmet bedöms som stor. Medarbetarna Annika Rolandsson, Yvonne Sikström och Lars-Åke Kastling berättade engagerat om olika behandlingsformer och vilka konsekvenser våld i nära relationer kan få – för de som misshandlas men förstås även för barnen.

Maria Arnholm är engagerad.
Maria Arnholm har satt mäns våld mot kvinnor högt på sin politiska agenda, och hennes engagemang märktes tydligt under studiebesöket. Mottagningen drivs med de statliga projektpengar som Arnholm och hennes företrädare Nyamko Sabuni har avsatt i regeringens budget, och jag tror att jämställdhetsministern uppskattade att se vilken välfungerande och viktig verksamhet som hon skapat förutsättningar för. I framtiden kommer det dock bli vi kommunpolitiker i Stockholm som måste se till att verksamheten kan fortsätta. Helt i linje med Maria Arnholms insikt att politiker på alla nivåer måste ta sitt ansvar för ökad jämställdhet och minskat våld i nära relationer.

Läs mer
Information om mansmottagningen (pdf)
Regeringens satsningar kring mäns våld mot kvinnor
Regeringens jämställdhetsmål

Inga kommentarer: