2014-02-10

En lika bra skolstart för alla

Alla elever har rätt till en likvärdig skolgång. Därför bör kommunerna lämna över ansvaret för skolan till staten.

Jag tror inte att det var hennes avsikt, men i dagens GT levererar krönikören Frida Boisen ett utmärkt exempel på varför Folkpartiet har rätt i att skolan borde förstatligas.

I Göteborg, som styrs av Socialdemokraterna, tvingas den kommunala Nordhemsskolan att spara 1,5 miljoner kronor. För att klara detta föreslår rektorn att bibliotekarien och flera lärare ska sägas upp, samt att det ska gå upp till 50 elever i varje klass. En fullständigt orimlig situation, naturligtvis.

Terminsavslutning (i den statliga skolan).
Detta står i skarp kontrast till Stockholm. Under den tid då Folkpartiet och skolborgarrådet Lotta Edholm haft ansvar har vi satsat på skolan. Inför 2014 tillförs ytterligare 51 miljoner kronor för att höja lärartätheten i lågstadiet. Och satsningarna ger resultat – ett exempel är att andelen gymnasiebehöriga elever ökade från 85,9 till 87,4 procent, om man jämför läsåret 2012/13 med föregående läsår. 

Ett annat exempel finns i Folkpartistyrda Landskrona, en kommun med stora socioekonomiska utmaningar som trots detta lyckats höja niondeklassarnas meritvärden från 178 till 206 på bara fyra år. Landskrona har stigit 119 placeringar i Lärarförbundets ranking över bästa skolkommuner. Kunskapsfokus och satsningar på de skickligaste lärarna är några av ingredienserna i framgångsreceptet, som kommunalrådet Torkild Strandberg (FP) nyligen delade med sig av i en debattartikel.

Vilka politiker som styr kommunen har alltså betydelse för hur det går för skolan. Tidningen Dagens Samhälle har i en sammanställning konstaterat att av de 50 bästa skolkommunerna styrs 80 procent av Alliansen. I dag kan det skilja hela 50 000 kronor per elev och år mellan de kommuner som satsar mest på sin grundskola och de som satsar minst. Detta innebär att barn som växer upp i kommuner där politikerna inte prioriterar skolan riskerar att få en sämre start i livet.

Detta kan Folkpartiet inte acceptera. Därför förordar vi att staten tar över ansvaret för skolan. I en färsk utredning, som överlämnades till regeringen idag, konstateras det att den kommunalisering som genomdrevs i slutet av 1980-talet har haft negativa effekter för skolan. Inte minst märks detta genom lärarnas löner, som utvecklats sämre sedan de blev kommunanställda. Det bristande engagemanget i skolan märks, inte minst i form av sjunkande skolresultat i olika internationella mätningar.

Med en statlig skola skulle vi skapa bättre förutsättningar för att alla elever får en likvärdig skolgång. Vi skulle undvika att kvaliteten i skolan offras när kortsiktiga kommunpolitiker vill spara pengar.

Du som tvivlar kan ju fråga någon av eleverna i Nordhemsskolan hur de tycker att kommunen sköter skolan. Om du nu lyckas göra dig hörd bland de 50 rösterna i klassrummet.

Andra som bloggar: Per AltenbergLotta Edholm, Pär Gustafsson, Rasmus Jonlund, Anna Lundberg, Nicholas Nikander, Helene OdenjungHans Åberg 

Inga kommentarer: