2013-11-30

Högre ambitioner för återvinningsstationer?

Alla stockholmare bör ha nära till en återvinningsstation.

I centrala Årsta saknas det en återvinningsstation, berättar Tidningen Årsta/Enskede idag. Skälet är att företaget som har ansvar för förpackningsinsamlingen, FTI AB, har svårt att hitta en lämplig yta för en station.

Detta är ett problem. Om vi vill att Stockholm ska bli en stad där människor kan ta hand om sitt avfall på ett ansvarsfullt sätt – utan att vara beroende av bil – så måste det också finnas möjlighet att återvinna förpackningar på promenadavstånd.

I Stockholms parkriktlinjer sägs det att stockholmarna ska ha god tillgång till parker och natur. Inom 200 meter ska det finnas en lekplats, inom 500 meter ska det finnas "blomprakt" eller en parklek. Inom 1 000 meter ska det finnas vattenkontakt eller "vild natur". Det är rätt höga ambitioner för en storstad.

Återvinningsstation på Östermalm.
Skulle inte Stockholms stad kunna ha liknande ambitioner när det gäller återvinningsstationer? Det är förvisso FTI som ansvarar för stationerna, men staden är en viktig aktör när det gäller att anvisa lämpliga markytor. Jag tror att en riktlinje för återvinningsstationer skulle sätta större press på kommunens stadsplanerare att hitta lämpliga lägen för återvinningsstationer. Då skulle situationer som den i centrala Årsta kunna undvikas.

Tillägg:

Fick just veta att Nacka kommun blivit utsedd till Årets återvinningskommun 2013, tack vare sitt arbete för att ta fram ett samarbetsavtal med FTI. Så här lyder motiveringen:
"Nacka kommun har varit drivande inom Kommunförbundet i Stockholms län i arbetet med framtagandet av ett mallavtal för samverkan mellan kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Nacka kommun har också tecknat ett avtal med FTI enligt mallen. Kommunen arbetar aktivt för ett väl utbyggt system av återvinningsstationer, inte minst genom hantering av detaljplaneändringar och markupplåtelse. Därmed skapas effektiva förutsättningar för återvinning och kretslopp som kan tillvarata kommuninvånarnas miljöengagemang."

Andra bloggposter på temat:
Återvinning – inte bara för bilburna
Smart avfallshantering i en bilfri stad

Inga kommentarer: