2012-11-28

En seger för konservburkarna

Ikväll hade Folkpartiet i Stockholm ett möte där vi antog ett nytt stadsutvecklingsprogram, "Hållbart byggande i Stockholm". Programmet innehåller många bra förslag såsom öppnare planprocesser, mer kvartersstrukturer i ytterstaden, sammankoppling av ytterstadsdelar och andra liknande åtgärder som möjliggör att bygga mer och tätare, så att fler stockholmare kan välkomnas i framtiden.

Det finns dessvärre också formuleringar som är mindre lyckade. Folkpartiet har ju tyvärr (och en aning, men inte alldeles, oförtjänt) gjort sig känt som rätt konservativt i stadsbyggnadsfrågor. Att värna allt som är gammalt tycks för Folkpartiet vara viktigare än att öppna dörren mot framtiden. Punkt 72 i programmet är ett exempel på detta:
"Vi vill värna den centrala innerstadens unika kulturmiljöer. Bebyggelsen i de äldre delarna av staden håller en måttfull skala osm inte döljer de naturliga höjdskillnaderna. Det gör det också möjligt för kyrkorna och andra karaktärsbyggnader som Stadshuset att framträda. I den centrala staden bör därför den speciella vyn med den lägre bebyggelsen och de karakteristiska kyrktornen bevaras."
I mitt anförande föreslog jag att punkten skulle strykas helt och att den efterföljande punkten i stället skulle lyda: "Utvecklingen av Stockholm måste ske varsamt och på ett sådant sätt att ett områdes kvaliteter i form av kulturmiljöer, grönområden och miljön i övrigt tillvaratas." Det tycker jag är en acceptabel hållning, som ger fullt tillräckligt utrymme för Folkpartiets politiker att förespråka en varsam utveckling av Stockholms innerstad.
Skämskudde i repris.
Dessvärre fick jag inte gehör för mina åsikter. Punkt 72 står således kvar i programmet. Folkpartiet tycker att det viktigaste av allt är att innerstadens skyline inte förändras. Trots att en stor majoritet av deltagarna på mötet alltså röstade för den konservativa linjen, så fick jag till min glädje stöd från ett antal av de yngre medlemmarna. Jag tolkar det som att även om Folkpartiet gör sitt bästa för att stänga dörren för framtiden så har Folkpartiets framtid högre ambitioner. Någon gång kommer partiets konservburkar att få ge upp.

Inga kommentarer: