2008-06-28

Påfyllning i ordförrådet, del XIII

Thure Stenström har skrivit en mycket intressant understreckare idag om situationen i Norge under andra världskriget. Och så använde han ett ord som jag inte begriper - vad i herrans namn är en hekatomb?
Nog för att det skrivits hekatomber av specialundersökningar om den tyska ockupationen av Norge under andra världskriget, bokhyllorna formligen dignar av minnesskildringar och vittnesrapporter.
Ordboken ger lyckligtvis klart besked: hekatomb = stor mängd. Tack för det, ordboken.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hekato'mb (grekiska ἑκατόμβη hekato'mbe, av hekato'n, "hundra"), ursprungligen ett offer av hundra oxar eller andra offerdjur, men sedan hos Homeros benämning för varje stort offer, i synnerhet vid offentliga högtidligheter, då de många offerdjurens kött tjänade till att förpläga folket.