2008-04-27

Konsumentupplysning

Jag köpte nya solglasögon härförleden. I ett litet informationsblad som skickades med tillhandahåller tillverkaren nödvändiga råd och tips.
Allmän information - Solglasögonens glas är utförda med hög optisk precision och är slagtåliga. De skall dock ej anses fungera som ett okrossbart skydd mot slag.

Varning - Denna produkt är ej lämplig för bilkörning vid dålig belysning.

Rengöring och underhåll - Använd ej smutsiga eller slipande putstukar då dessa kan påverka filternas egenskaper.
Ja, det där är ju fällor man annars lätt hade gått i. Man tackar och bockar för upplysningarna.

Inga kommentarer: